جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب غرب، از بخش‌های مختلف این منطقه پدافندی بازدید کرد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد به نقل از ارتش، امیر سرتیب علیرضا الهامی، جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب غرب از بخش‌های مختلف این منطقه پدافندی بازدید و توان رزمی و آمادگی دفاعی آنها را مورد ارزیابی قرار داد.

امیر سرتیپ الهامی با بیان اینکه خودباوری و خودکفایی رمز اصلی پیشرفت های نوین دفاعی هستند، افزود: پیشرفت‌های جهشی و نوین در عرصه دفاعی مرهون دو عنصر خودباوری و خودکفایی است که با مدد الهی و تکیه بر این دو عنصر حیاتی، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه دفاعی هستیم.

امیر سرتیپ الهامی خاطرنشان کرد: با تلاش و پشتکار روزافزون نیروهای مسلح در عرصه دفاع و پاسبانی از مرزهای جغرافیایی به بلوغ کامل رسیده‌ایم و این مهم ریشه در توجه به ظرفیت ها و استعدادهای درونی دارد.

وی نیروی پدافند را نماد اقتدار ملی در عرصه دفاعی خواند و افزود: در پاسبانی از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب و حفظ امنیت، دست از پا نمی شناسیم و تا پای جان ایستاده ایم.

https://aftabyazdonline.ir/?p=90152