گروهی از منتقدان لایحه عفاف و حجاب مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد  گروهی از منتقدان لایحه عفاف و حجاب با تشکیل تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار بازپس گیری این لایحه از سوی قوه قضاییه شدند؛ چراکه معتقدند این لایحه دارای مفادی است که به نوعی حمایت از بی حجابی محسوب می‌شود.

این افراد پلاکاردهایی با مضامینی در مخالفت با لایحه مذکور در دست داشتند.

https://aftabyazdonline.ir/?p=83051