برآوردهای اسرائیل حاکی از آن است که تداوم عرضه پهپاد از سوی ایران به روسیه، این کشور را در ادامه جنگ با اوکراین حمایت می کند و با گذشت زمان احتمال دارد اتکای روسیه بر ایران افزایش یابد که در این صورت احتمال دارد موازنه ای که تل آویو و مسکو به آن دست یافته اند تغییر کند.

به گزارش گروه بین الملل آفتاب یزذ این شبکه اسرائیلی گزارش داد: «اسرائیل درخصوص احتمال تجهیز ایران به جنگنده ها و سیستم های پدافند هوایی در قبال پهپادهای ایرانی مورد استفاده در جنگ اوکراین نگران است.»

شبکه مذکور افزود: « صحبت از یک زمان پیچیده برای اسرائیل است که درصدد است ایران در تقویت نظامی خود موفق نشود. تهران در ازای تأمین پهپادها درخواست متقابل دارد، در حالی که اسرائیل خواهان عدم برآوردن خواسته های ایران از سوی روسیه است و در مقابل با عدم ارائه تسلیحات تهاجمی به اوکراین، با توجه به جنگ بین این کشور و روسیه، به دنبال حفظ وضعیت موجود است.»

بنا به گزارش این شبکه، « تفاهم اسرائیلی- روسی در خدمت منافع مشترک دو طرف است، اما در احتمال پایداری آن در آینده تردید وجود دارد.»

العربی الجدید نوشت: «برآوردهای اسرائیل حاکی از آن است که تداوم عرضه پهپاد از سوی ایران به روسیه، این کشور را در ادامه جنگ با اوکراین حمایت می کند و با گذشت زمان احتمال دارد اتکای روسیه بر ایران افزایش یابد که در این صورت احتمال دارد موازنه ای که تل آویو و مسکو به آن دست یافته اند تغییر کند.»

https://aftabyazdonline.ir/?p=82686