سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بازدید تعدادی از اعضای این کمیسیون از آخرین وضعیت، آنالیز، طراحی و کدنویسی سامانه گمرکات کشور خبر داد و گفت قرار شد که برنامه ریزی استقرار این سامانه در گمرکات سراسر کشور ظرف یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه شود.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد علی خضریان در توضیح بازدید اعضای کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اصل نود از آخرین وضعیت، آنالیز، طراحی و کدنویسی سامانه گمرکات کشور گفت: پیرو تفاهم نامه وزارتخانه‌های اقتصاد و دفاع سامانه گمرکات کشور در انستیتو ایزایران در حال طراحی است؛ اعضای کمیسیون ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه در حوزه صنایع الکترونیکی، اپتیکی و نرم افزار، در جریان آخرین وضعیت سامانه گمرکات قرار گرفتند.

وی توضیح داد: در این بازدید چهار ساعته رئیس کل گمرک ایران، روند طراحی و پیاده سازی طرح تحول دیجیتال گمرک در رویه‌های مختلف را برای اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تشریح کرد؛ روند طراحی و پیاده سازی طرح تحول دیجیتال گمرک ایران از چندی پیش توسط شرکت ایزایران به عنوان مجری پروژه شروع شده و بر اساس گزارش مسئولین شرکت ایزایران و گمرک تاکنون ۷۳ درصد پیشرفت داشته است.

خضریان اضافه کرد: در این بازدید مقرر شد برنامه ریزی استقرار این سامانه در گمرکات سراسر کشور ظرف یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=89346