رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی برای حضور در کنفرانس محیط زیست و توسعه اپسد به کره جنوبی سفر کرد.

به گزارش گروه اجتماعی آفتاب یزد سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس مجمع اپسد به منظور شرکت در نشست بیستم کنفرانس محیط زیست و توسعه پارلمان های منطقه آسیا – پاسفیک (اپسد) به سئول کره جنوبی سفر کرد.

کنفرانس اپسد که بیش از ۴۶ کشور از اقصی نقاط جهان عضو آن هستند با هدف اتخاذ اقدامات مشترک در حوزه های مختلف زیست محیطی  و توسعه ای و تبادل راهبردهای مهم و سیاست ها در پیشبرد و تسریع راه حل های منطقه ای در سال ١٩٩٣ در کره جنوبی ایجاد شده است.

دستور کار اصلی کنفرانس بیستم، بررسی موضوعات مرتبط با رشد سبز و تغییرات اقلیمی است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=82288