نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از نصف بودجه کشور در دست سازمان‌ها و نهادهایی است که دولت خیلی به آن ورود ندارد و مجلس نیز اصلا نظارتی بر این منابع ندارد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد کمال علیپور خنکداری با تاکید بر ضرورت همخوانی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳، بیان کرد: بنده اعتقادی به ناترازی بودجه ندارم. تا به امروز همه دولت ها اعلام کردند که ما ناترازی در بودجه داریم. دولت ها درآمدهایی که از مردم اخذ می شود مانند مالیات را در قالب بودجه عمومی در نظر می گیرند اما منابع دیگر خود را در نظر نمی‌گیرند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در عین حال بنده اعتقاد دارم که دولت باید این جسارت را داشته باشد که همه منابع سازمان ها و شرکت های درآمدی خود را در بودجه عمومی لحاظ کند. قطعا با لحاظ این منابع هم می توان پروژه ها را به خوبی پیش برد و هم ناترازی بودجه به حداقل می رسد و هم نظارت مجلس بر سازمان ها و نهادها افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر بودجه ای واقعی نوشته می شود.

علیپور با تاکید بر اینکه قطعا همخوانی بین منابع و مصارف بودجه حائز اهمیت است، تصریح کرد: بیش از نصف بودجه کشور در دست  سازمان ها و نهادهایی است که نه دولت خیلی به آن ورود دارد و نه مجلس اصلا نظارتی بر این منابع ندارد.

وی گفت: با اصلاحاتی که در آئین نامه مجلس انجام شده است مجلس جداول بودجه را نیز با دقت بررسی می کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ روز گذشته ۱۴ آذرماه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=90433