مهدی هاشمی پس از اتمام دوران مرخصی به زندان بازگشت.

به گزارش  گروه سیاسی آفتاب یزد مهدی هاشمی که در روز فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مرخصی آمده بود،

با اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت.

https://aftabyazdonline.ir/?p=80058