محسن پیرهادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در جواب مصطفی میرسلیم

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد محسن پیرهادی، نماینده مجلس شورای اسلامی که پیگیر طرح تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه هاست در واکنش به توئیت مصطفی میرسلیم که این کار را همانندی با اسرائیل دانسته بود، نوشت:کسی که فرق ۲۰۶ با لندکروز را نمی فهمد، به طریق اولی علت ساماندهی ایام کاری وتعطیلات را متوجه نمی شود.
بعضی ها که هجمه و مخالفت می کنند، خیال آدم از درستی راه جمع تر می شود. م
واکنش نماینده مجلس به میرسلیم: کسی که فرق 206 و لندکروز را نمی فهمد، این مسائل را هم متوجه نمی شود
https://aftabyazdonline.ir/?p=82325