سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اصل نود رئیس کل گمرک گزارشی در خصوص زمانبندی استقرار گمرک دیجیتال در کشور و بهره‌گیری از تجهیزات نوین ارائه کرد. امیدواریم سامانه جدید در تابستان سال ۱۴۰۳ در گمرکات اصلی کشور مستقر شود.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد علی خضریان در توضیح نشست نظارتی کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اصل نود به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این جلسه با حضور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مدیران گمرک برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت سامانه جدید گمرک دیجیتال که با پیگیری کمیسیون اصل نود مجلس اجرایی شده است، برنامه زمان‌بندی استقرار سامانه جدید گمرک را به کمیسیون ارائه کرد. مقرر شد این برنامه با جزئیات و  تفکیک گمرکات به کمیسیون تقدیم شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: موضوع تجهیز گمرکات کشور به امکانات و تجهیزات نوین و به روز، یکی از موضوعات مهم در مسیر مواجهه و برخورد با جرائم است؛ در این جلسه رئیس کل گمرک گزارشی در خصوص زمانبندی استقرار گمرک دیجیتال در کشور و بهره گیری از تجهیزات نوین در گمرکات کشور ارائه کرد.

خضریان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به استقرار سامانه جدید گمرک در تعدادی از گمرکات کشور پیش از پایان دوره یازدهم مجلس، افزود: براساس برنامه اولیه امیدواریم سامانه جدید گمرک که تا حد زیادی موجب جلوگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور می‌شود، در تابستان سال ۱۴۰۳ در گمرکات اصلی کشور مستقر شود

https://aftabyazdonline.ir/?p=93351