تاریخ : 7 آذر 1401   | |   Monday, 28 November , 2022
جشنواره فیلم کودک مصوبه هیئت‌وزیران دارد

فارابی به دنبال انتخاب میزبان!

  • کد خبر : 4252
  • 21 تیر 1401 ساعت 00:00
فارابی به دنبال انتخاب میزبان!
به‌رغم‭ ‬وجود‭ ‬دو‭ ‬مصوبه‭ ‬هیئت‌وزیران‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬اجازه‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬توسط‭ ‬شهرداری‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬درحالیکه‭ ‬مدت‭ ‬آخرین‭ ‬توافقنامه‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬میان‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬سینمایی‭ ‬و‭ ‬سمعی‭ ‬بصری‭ ‬وزارت‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬اصفهان‭ ‬نامحدود‭ ‬ذکرشده،‭ ‬اما‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬انتخاب‭ ‬میزبان‭ ‬است‭!‬

اگرچه‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬هدف‭ ‬کارگروه‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬پیشنهادها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دوره‌های‭ ‬آتی‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬تجارب‭ ‬گذشته،‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬قوت‭ ‬ادوار‭ ‬ماضی‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬هنرمندان،‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬اعلام‌‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬موضوع‭ ‬اصلی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬در‭ ‬سفرهای‭ ‬استانی‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬سینمایی‭ ‬و‭ ‬سمعی‭ ‬بصری‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬نیز‭ ‬مدیر‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‌اند،‭ ‬انتخاب‭ ‬میزبان‭ ‬است؛‭ ‬در‭ ‬حالی‌که‭ ‬آمادگی‭ ‬اصفهان‭ ‬برای‭ ‬میزبانی‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬یادآوری‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ازاین‌رو‭ ‬در‭ ‬گزارش‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬دیدگاه‭ ‬مدیرعامل‭ ‬سابق‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬چهارمین‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬درباره‭ ‬اظهارنظرها‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬تغییر‭ ‬میزبانی‭ ‬و‭ ‬آورده‌های‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬قبل‭ ‬با‭ ‬میزبانی‭ ‬شهر‭ ‬اصفهان‭ ‬اشاره‌‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬


>‭ ‬اصفهان‭ ‬دارای‭ ‬تجربه‭ ‬ارزشمندی‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬است

علیرضا‭ ‬تابش،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬سابق‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬پذیرفت‭ ‬که‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬اصفهان‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬پیوند‭ ‬خورده‌اند‭. ‬هم‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬تقویم‭ ‬ذهنی‭ ‬مردم‭ ‬اصفهان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬آثار،‭ ‬جشنواره‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیوند‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬می‌شناسند‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬فقط‭ ‬موضوع‭ ‬برپایی‭ ‬یک‭ ‬فستیوال‭ ‬هنری‭ ‬نیست،‭ ‬افزود‭: ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬رویداد‭ ‬تبدیل‌شده‭ ‬و‭ ‬ریشه‭ ‬مردمی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬گذشته‭ ‬حتی‭ ‬دو‭ ‬دوره‌ای‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬شیوع‭ ‬کرونا‭ ‬به‌صورت‭ ‬برخط‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مشارکت‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬در‭ ‬جشنواره‭ ‬طراحی‭ ‬می‌شود‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬همراه‭ ‬بود‭. ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬اصفهانی‭ ‬همراهی‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬داوری‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬فیلم‌های‭ ‬جشنواره‭ ‬داشتند‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬700‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬داوران‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬جشنواره‭ (‬داوری‭ ‬برخط‭) ‬اصفهانی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬بخش‌ها‭ ‬مانند‭ ‬المپیاد‭ ‬فیلم‌سازی‭ ‬نوجوانان‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬صورت‭ ‬بود‭. ‬مدیرعامل‭ ‬سابق‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬فعالان‭ ‬سینمای‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬و‭ ‬هنرمندان‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬داخلی‭ ‬نیز‭ ‬طی‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬جشنواره‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬شهر‭ ‬اصفهان‭ ‬می‌شناسند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬اصفهان‭ ‬شهر‭ ‬دوستدار‭ ‬کودک‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬شهر‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬درحال‌توسعه‭ ‬است،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬جشنواره‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬نسلی‭ ‬از‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬نیروهای‭ ‬داوطلب‭ ‬را‭ ‬پرورش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬به‌خوبی‭ ‬شکل‌گرفته‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬تجربه‭ ‬ارزشمندی‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬یک‭ ‬جشنواره‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دبیرخانه‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تمرکز‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬تابش‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬جالب‭ ‬است‭ ‬بدانید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬سال‌های‭ ‬71‭ ‬و‭ ‬77‭ ‬مصوبه‭ ‬هیئت‌وزیران‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬امضاشده‭ ‬بین‭ ‬سازمان‭ ‬سینمایی،‭ ‬بنیاد‭ ‬فارابی‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬اصفهان،‭ ‬هزینه‌های‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬به‌صورت‭ ‬مساوی‭ ‬بین‭ ‬شهرداری‭ ‬و‭ ‬بنیاد‭ ‬فارابی‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬گذشته‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬شکل‭ ‬عمل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬شهرداری‭ ‬اصفهان‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره،‭ ‬رویدادهای‭ ‬جنبی،‭ ‬افتتاحیه،‭ ‬المپیاد‭ ‬فیلم‌سازی‭ ‬نوجوانان‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬همکاری‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬سال‌هایی‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬فیلم‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬موردحمایت‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬تلاش‌ها،‭ ‬نهاد‭ ‬دبیرخانه‭ ‬جشنواره‭ ‬نیازمند‭ ‬توجه‭ ‬جدی‌تر‭ ‬مسئولان‭ ‬شهری،‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬اصفهان‭ ‬است،‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬گرایش‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬جناحی‭ ‬در‭ ‬ادوار‭ ‬مختلف‭ ‬شورا‭ ‬و‭ ‬شهرداری،‭ ‬مدیران‭ ‬شهری‭ ‬باید‭ ‬قدردان‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬شهرشان‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬آن‭ ‬درست‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭. ‬شورا‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬اصفهان‭ ‬اگر‭ ‬بودجه‭ ‬سالیانه‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تصویب‭ ‬می‌کنند‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬فرهنگی‭ ‬شهر‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬زیست‌بوم‭ ‬فرهنگی‭ ‬این‭ ‬شهرِ‭ ‬مهم‭ ‬تاریخی‭ ‬کمک‭ ‬می‌کنند،‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬هم‭ ‬قابل‌طرح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬شهرداری‭ ‬چقدر‭ ‬باید‭ ‬هزینه‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬شهرش‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬نام‭ ‬چند‭ ‬شهر‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬جهان‭ ‬که‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬کودک‭ ‬برگزار‭ ‬می‌کنند‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد؟‭ ‬پس‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬جریان‭ ‬مداوم‭ ‬فیلم‌سازی‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬شایسته‭ ‬این‭ ‬رویداد،‭ ‬جزو‭ ‬اولویت‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬هنری‭ ‬مدیریت‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬مدیران‭ ‬شهری‭ ‬هم‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‌اند‭. ‬مدیرعامل‭ ‬سابق‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬گفت‭: ‬بنیاد‭ ‬فارابی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬مدیریت‭ ‬من،‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬جشنواره‭ ‬کودک‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬جریان‭ ‬تولید‭ ‬فیلم‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬ترغیب‭ ‬سایر‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادها‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭. ‬همچنین‭ ‬معضل‭ ‬اکران‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬صنفی‭ ‬نمایش‭ ‬برطرف‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هرسال‭ ‬شاهد‭ ‬اکران‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬فیلم‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬اکران‭ ‬شود‭ ‬حتماً‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رایزنی‭ ‬با‭ ‬صداوسیما‭ ‬تلاش‭ ‬می‌شد‭ ‬تا‭ ‬تیزر‭ ‬رایگان‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فیلم‌ها‭ ‬تعلق‭ ‬بگیرد،‭ ‬کانون‭ ‬پرورش‭ ‬فکری‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬فیلم‭ ‬با‭ ‬پیگیری‌های‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬ترغیب‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬ثمره‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬تولید‭ ‬چند‭ ‬فیلم‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جشنواره‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اکران‭ ‬موفق‭ ‬بودند،‭ ‬کانون‭ ‬همکاری‌های‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬المپیاد‭ ‬فیلم‌سازی‭ ‬نوجوانان‭ ‬ایران‭ ‬داشت،‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬خارجی‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودک‭ ‬هم‭ ‬موردتوجه‭ ‬همکاران‭ ‬ما‭ ‬بود،‭ ‬همکاری‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬گسترده‭ ‬با‭ ‬پلتفرم‌ها‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬پیچیده‭ ‬کرونا‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬مهم‭ ‬همکاران‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬تیم‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬و‭ ‬بنیاد‭ ‬فارابی‭ ‬بود‭. ‬تابش‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬مدیریت‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬نسل‭ ‬نو‭ ‬فیلم‌سازان‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ (‬فیلم‭ ‬اولی‌ها‭) ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ژانر‭ ‬تشویق‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬نود‭ ‬شاهد‭ ‬حضور‭ ‬نسل‭ ‬نو‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ژانر‭ ‬سینمایی‭ ‬بودیم،‭ ‬افزود‭: ‬ایجاد‭ ‬گفتمان‭ ‬آموزشی‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬جشنواره‭ ‬و‭ ‬المپیاد‭ ‬نوجوانان‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬کارگاه‌های‭ ‬موفق‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬آن‭ ‬دوره‌ها‭ ‬بود،‭ ‬بردن‭ ‬جشنواره‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬عدالت‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬سینما‭ ‬سیار‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬کمتر‭ ‬برخوردار‭ ‬کشور،‭ ‬صحنه‌های‭ ‬شوق‌انگیزی‭ ‬از‭ ‬استقبال‭ ‬کودکان‭ ‬از‭ ‬سینمای‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬داشت‭. ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬نمایش‭ ‬فیلم‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬نابینا‭ ‬و‭ ‬ناشنوا،‭ ‬استانداردسازی‭ ‬سالن‌ها‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬معلولان‭ ‬در‭ ‬سالن‌ها،‭ ‬اقدامات‭ ‬خوب‭ ‬همکاران‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬بود‭. ‬همچنین‭ ‬نشست‌های‭ ‬هم‌اندیشی‭ ‬با‭ ‬فعالان‭ ‬سینمای‭ ‬کودک،‭ ‬تشویق‭ ‬آنان‭ ‬به‭ ‬تشکیل‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬سینمای‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬هم‭ ‬ازجمله‭ ‬کارهای‭ ‬مهمی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬هنری‭ ‬انجام‭ ‬شد‭. ‬مدیرعامل‭ ‬سابق‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬باید‭ ‬بپذیریم‭ ‬که‭ ‬عرصه‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬به‌شدت‭ ‬متحول‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬هنرمندان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬علائق‭ ‬متولدین‭ ‬دهه‭ ‬80‭ ‬و‭ ‬90‭ ‬در‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬موسیقی‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬تئاتر‭ ‬چیست؟‭ ‬وی‭ ‬سپس‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬عبور‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬دیجیتالیسم‭ ‬و‭ ‬فرارسیدن‭ ‬دوران‭ ‬پسا‭ ‬دیجیتال‭ ‬همه‭ ‬مسئولان‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬سیاست‌گذار‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬روبرو‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تکیه‌بر‭ ‬الگوهای‭ ‬قدیمی‭ ‬کارساز‭ ‬نیست،‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬نسلی‭ ‬از‭ ‬مخاطب‭ ‬روبرو‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬ذائقه‭ ‬متفاوتی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬رژیم‭ ‬مصرف‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬آنان‭ ‬با‭ ‬نسل‭ ‬ما‭ ‬متفاوت‭ ‬است،‭ ‬چقدر‭ ‬این‭ ‬تفاوت‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬می‌شناسیم؟‭ ‬مدیرعامل‭ ‬سابق‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬معتقدم‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬هنر،‭ ‬عرصه‭ ‬مداقه‭ ‬و‭ ‬گفتگو‭ ‬است‭ ‬لذا‭ ‬باید‭ ‬ضمن‭ ‬رصد‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬دانش‭ ‬فنی،‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬زبان‭ ‬بومی‭ ‬سینمای‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬گستره‭ ‬جهانی‭ ‬نیز‭ ‬تلاش‭ ‬کرد‭. ‬جهان‭ ‬تشنه‭ ‬روایت‌های‭ ‬جذاب‭ ‬ایرانی‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬سینمای‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نیازمند‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬ترغیب‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬حمایت‌های‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬است‭. ‬نمی‌توان‭ ‬نسخه‭ ‬واحدی‭ ‬برای‭ ‬ژانرهای‭ ‬متنوع‭ ‬سینمایی‭ ‬پیچید،‭ ‬در‭ ‬سینمای‭ ‬کودک‭ ‬نیازمند‭ ‬بازاندیشی‭ ‬در‭ ‬رویکردهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬تولیدی‭ ‬هستیم،‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬هم‭ ‬به‌زودی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬بحث‌های‭ ‬مقطعی‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬تغییر‭ ‬محل‭ ‬برگزاری‭ ‬یک‭ ‬رویداد‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬سینمایی‭ ‬یا‭ ‬دوسالانه‭ ‬شدن‭ ‬تنها‭ ‬رویداد‭ ‬مهم‭ ‬سینمای‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬غفلت‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬موضوع‭ ‬می‌کند‭.‬


>‭ ‬آیا‭ ‬حاضرید‭ ‬جشنواره‭ ‬فجر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬یا‭ ‬تبریز‭ ‬برگزار‭ ‬کنید؟‭!‬

ایمان‭ ‬حجتی،‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬چهارمین‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬نیز‭ ‬ضمن‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬جشنواره‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬فیلم‭ ‬مانند‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬جیفونی‭ ‬ایتالیا‭ ‬تا‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬کن‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬مکان‭ ‬برگزاری‭ ‬آن‌ها‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬فرهنگی،‭ ‬برای‭ ‬شهرها‭ ‬کارکردی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بازاریابی‭ ‬شهری‭ ‬دارند،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬صحبت‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬34‭ ‬دوره‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برگزار‭ ‬و‭ ‬اصفهان‭ ‬میزبان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬دوره‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬یعنی‭ ‬انباشتی‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬اصفهان‭ ‬ایجادشده‭ ‬و‭ ‬اساساً‭ ‬34‭ ‬دوره‭ ‬برگزاری‭ ‬یعنی‭ ‬34‭ ‬دوره‭ ‬انباشت‭ ‬تجربه‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬هر‭ ‬جشنواره‌ای‭ ‬یک‭ ‬محمل‭ ‬برگزاری،‭ ‬خروجی‭ ‬و‭ ‬فرآیندی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬برگزاری‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬هم‭ ‬ایجادشده‭ ‬است،‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬که‭ ‬مکان‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬موضوع‭ ‬عدالت‭ ‬محوری‭ ‬تغییر‭ ‬دهیم‭ ‬با‭ ‬اصل‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬تضاد‭ ‬دارد،‭ ‬چراکه‭ ‬ساختار‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬ایجادشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬مکان‭ ‬برگزاری‭ ‬آن،‭ ‬ساختار‭ ‬شکل‌گرفته‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬اصلاً‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬عدالت‌محوری‭ ‬نیست‭. ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬می‌شود‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬وزارت‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اسلامی‭ ‬پرسید‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬نگاه‭ ‬عدالت‭ ‬محور‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬هم‭ ‬دارند؟‭ ‬یعنی‭ ‬حاضرند‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬جشنواره‭ ‬فجر‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬برگزار‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬تبریز؟‭! ‬حجتی‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬تغییر‭ ‬مکان‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬کار‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬خیر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬کاملاً‭ ‬اشتباه‭ ‬است،‭ ‬به‌جای‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬درختی‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬نهالی‭ ‬بود‭ ‬آسیب‭ ‬بزنیم‭ ‬باید‭ ‬نگاه‭ ‬عدالت‭ ‬محور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استعدادهای‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬معطوف‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬استعدادهای‭ ‬موجود،‭ ‬رویدادها‭ ‬و‭ ‬اتفاقات‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭. ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬چهارمین‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬قبلاً‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬مکان‭ ‬برگزاری‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬اتفاقاً‭ ‬تجربه‌‭ ‬خوبی‭ ‬هم‭ ‬نبود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬درخت‭ ‬آسیب‌زده‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬درنهایت‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬بازگشت‭ ‬جشنواره‭ ‬به‭ ‬اصفهان‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬ساختارها‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬دبیرخانه‭ ‬و‭ ‬نیروهایی‭ ‬شکل‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬الآن‭ ‬بازهم‭ ‬می‌خواهند‭ ‬همان‭ ‬اتفاقات‭ ‬غلط‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬جشنواره‭ ‬قطعاً‭ ‬آسیب‭ ‬خواهد‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬اتفاقات‭ ‬مثبتی‭ ‬رخ‭ ‬نخواهد‭ ‬داد‭. ‬حجتی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭:‬‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬تعجب‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬گفته‌اند‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬هیچ‭ ‬تولیدی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭! ‬اصلاً‭ ‬مگر‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬تولید‭ ‬دارند؟‭! ‬جشنواره‌ها‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬نمی‌گیرند‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬بنیاد‭ ‬فیلم‌سازی‭ ‬تولید‭ ‬اثر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬اصلاً‭ ‬رسالت‭ ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬همین‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬جشنواره‭ ‬ساختار‭ ‬متفاوتی‭ ‬دارد‭. ‬جشنواره‭ ‬ساختاری‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬جشن‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬فیلم‌سازان‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬آثار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬خودش‭ ‬تولید‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬عملاً‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬محملی‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬رویداد‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬بین‭ ‬آثار‭ ‬مختلف‭ ‬داوری‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬کند،‭ ‬بلکه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارکردهای‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬حوزه‭ ‬تخصصی‭ ‬محرک‭ ‬تولید‭ ‬باشند‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬جشنواره‭ ‬می‌تواند‭ ‬نقطه‌ای‭ ‬برای‭ ‬اتصال‭ ‬صاحبان‭ ‬آثار‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬خوب‭ ‬جهانی‭ ‬باشد،‭ ‬افزود‭: ‬تا‭ ‬دوره‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬کمپانی‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬و‭ ‬خریدن‭ ‬آثار‭ ‬به‭ ‬اصفهان‭ ‬دعوت‭ ‬شدند‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬تلاش‭ ‬زیادی‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬نسل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬فیلم‌سازان‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬نوجوان‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬جشنواره‭ ‬اتفاق‭ ‬بسیار‭ ‬مثبتی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬المپیاد‭ ‬فیلم‌سازی‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬اتفاقاً‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ایران‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬فیلم‌سازان‭ ‬نوجوان‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬شهرهای‭ ‬ایران‭ ‬آثار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جشنواره‭ ‬ارسال‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬کرونا‭ ‬دوره‌های‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬آن‌ها‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬این‌ها‭ ‬اتفاقات‭ ‬خوبی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬گذشته‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬می‌توانست‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬نیز‭ ‬پررنگ‭ ‬شود‭. ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬چهارمین‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬مدیران‭ ‬فعلی‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬باید‭ ‬یک‌بار‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خودشان‭ ‬تشریح‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دقیقاً‭ ‬چه‭ ‬می‌خواهند؟‭ ‬آیا‭ ‬آن‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬می‌خواهند‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬محل‭ ‬آن‭ ‬اتفاق‭ ‬خواهد‭ ‬افتاد‭ ‬یا‭ ‬خیر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬تغییر‭ ‬محل‭ ‬آن‭ ‬دقیقاً‭ ‬نابودی‭ ‬تجربه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬شکل‌گرفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬مکان‭ ‬برگزاری‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬نهال‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬جدید‭ ‬شکل‌گرفته‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬کند،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬بازهم‭ ‬نتوانیم‭ ‬یک‭ ‬رویداد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬برسانیم‭ ‬و‭ ‬به‌این‌ترتیب‭ ‬هیچ‌وقت‭ ‬رویدادهای‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬ارزشمند‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬نخواهیم‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬به‌نوعی‭ ‬خودمان‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬خودمان‭ ‬به‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ساختاری‭ ‬خود‭ ‬آسیب‭ ‬می‌زنیم،‭ ‬درحالی‌که‭ ‬می‌توانیم‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ظرفیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬کشورمان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬رویدادهای‭ ‬بسیار‭ ‬خلاقانه‌ای‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭. ‬حجتی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬به‌عنوان‭ ‬قرابت‭ ‬محوری‭ ‬عنوان‌شده‭ ‬است‭ ‬شاید‭ ‬به‌واسطه‭ ‬قرابت‌ها‭ ‬بین‭ ‬مدیران‭ ‬فعلی‭ ‬جشنواره‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬شهرها‭ ‬ایجادشده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درنتیجه‌ی‭ ‬آن‭ ‬جشنواره‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شهرهای‭ ‬دیگر‭ ‬سوق‭ ‬داده‭ ‬می‌شود،‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬زمینه‭ ‬بازگشت‭ ‬دوباره‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬اصفهان‭ ‬میسر‭ ‬نشود‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬میان‭ ‬شهرداری‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬سینمایی‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬تمام‭ ‬ارکان‭ ‬و‭ ‬زمینه‌های‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬مشخص‌شده،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬مدت‌دار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬مکان‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬متاسفانه‭ ‬آن‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬نیز‭ ‬نقض‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬دولت‌ها‭ ‬به‭ ‬امضاهای‭ ‬خود‭ ‬پایبند‭ ‬نیستیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬خوبی‭ ‬نیست‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬ایسنا،‭ ‬حجتی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬همکاری‭ ‬خوبی‭ ‬درباره‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‌های‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬بین‭ ‬بنیاد‭ ‬سینمایی‭ ‬فارابی‭ ‬و‭ ‬شهرداری‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬نهادهای‭ ‬دیگر‭ ‬شکل‌گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬به‌خوبی‭ ‬پیش‭ ‬می‌رفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬خبر‭ ‬نگران‌کننده‌ای‭ ‬است‭.‬

لینک کوتاه : https://aftabyazdonline.ir/?newsid=4252

ثبت دیدگاه

مجموع نظرات : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «آفتاب یزد» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
عکس خوانده نمی‌شود