تاریخ : 7 آذر 1401   | |   Monday, 28 November , 2022

منافع جام جهانی، گوارای وجود قطری‌ها!

  • کد خبر : 8489
  • 30 آبان 1401 ساعت 00:00
منافع جام جهانی، گوارای وجود قطری‌ها!
جام‭ ‬جهانی‭ ‬فوتبال‭ ‬در‭ ‬قطر،‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬عادت‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬همسایه‭ ‬کوچک‭ ‬خودمان‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬توصیفش‭ ‬کنیم،‭ ‬دیروز‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬یادآوری‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬کشور‭ ‬کوچکی‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬اقتصاد‭ ‬بزرگی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬بود‭.‬

مهمترین‭ ‬درآمدهای‭ ‬صادراتی‭ ‬قطر‭ ‬از‭ ‬گاز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بزرگترین‭ ‬میدان‭ ‬گازی‭ ‬جهان‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬مشترک‭ ‬است؛‭ ‬میدانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پارس‭ ‬جنوبی‭ ‬می‌گوییم‭ ‬و‭ ‬قطری‌ها‭ ‬اسمش‭ ‬را‭ ‬گنبد‭ ‬شمالی‭ ‬گذاشته‌اند‭. ‬ایران‭ ‬دومین‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬سومین‭ ‬ذخایر‭ ‬گاز‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬بهره‌ای‭ ‬که‭ ‬قطر‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬گاز‭ ‬خود‭ ‬برده‭ ‬قابل‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬نیست‭.‬

برخی‭ ‬می‌گویند‭ ‬جمعیت‭ ‬ایران‭ ‬بسیار‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬قطر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬رفاه‭ ‬قطر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬مقایسه‭ ‬کرد‭. ‬اما‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مقایسه‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬می‌برند‭ ‬دو‭ ‬نکته‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬می‌کنند‭. ‬

اول‭ ‬اینکه‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬ذخایر‭ ‬گازی‭ ‬خود‭ ‬بسیار‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌توانستیم‭ ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬درآمدزایی‭ ‬کنیم،‭ ‬اگر‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬دقیقتر‭ ‬و‭ ‬باثبات‌تری،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬دیپلماسی،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬روز‭ ‬خارجی،‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬بهینه‌سازی‭ ‬مصرف‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬داشتیم‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬ذخایر‭ ‬گاز،‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬قطر‭ ‬میزبان‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬است،‭ ‬ما‭ ‬هشدار‭ ‬می‌دهیم‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬گاز‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬نیروگاهها‭ ‬قطع‭ ‬شود‭ ‬اگر‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬نکنیم‭!‬

اما‭ ‬نکته‭ ‬دوم‭ ‬مهمتر‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬قطر‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬مقداری‭ ‬هم‭ ‬نفت‭ ‬دارد،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ذخایر‭ ‬گاز‭ ‬دومین‭ ‬کشور‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ذخایر‭ ‬نفت‭ ‬سومین‭ ‬کشور‭ ‬جهان‭ ‬هستیم‭. ‬در‭ ‬گردشگری،‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬جاذبه‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬جاذبه‌های‭ ‬تاریخی‭ ‬جزو‭ ‬ده‭ ‬کشور‭ ‬اول‭ ‬جهان‭ ‬هستیم‭ ‬اما‭ ‬قطر‭ ‬بدون‭ ‬این‭ ‬جاذبه‌ها‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬توریست‌پذیرترین‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬محصولاتی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬کم‌نظیر‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بینظیر‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬نتوانسته‌ایم‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭. ‬خودتان‭ ‬بهتر‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬می‌شناسید؛‭ ‬از‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬خاویار‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬پسته‭ ‬و‭ ‬زعفران‭! ‬بله،‭ ‬قطر‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬کم‌جمعیت‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وسعت‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬چه‭ ‬بهره‌ای‭ ‬بردیم؟‭!‬

جام‭ ‬جهانی‭ ‬قطر،‭ ‬گوارای‭ ‬وجود‭ ‬قطری‌ها‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬مطلوب‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬خدادادی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬تلاش‭ ‬پیگیر‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬کمبودهایی‭ ‬مثل‭ ‬نداشتن‭ ‬جاذبه‌های‭ ‬توریستی،‭ ‬نداشتن‭ ‬خاک‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬ساخت‌و‌ساز‭ ‬و‭ ‬کشاورزی،‭ ‬نداشتن‭ ‬آب‌و‌هوای‭ ‬چهار‭ ‬فصل‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬و‭.... ‬توانستند‭ ‬در‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬کشوری‭ ‬بسازند‭ ‬که‭ ‬تحسین‭ ‬و‭ ‬حسرت‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬کهن‭ ‬تاریخی‭ ‬خودمان،‭ ‬گرفتار‭ ‬حقوق‭ ‬اولیه‭ ‬خود‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬درگیر‭ ‬تامین‭ ‬حداقل‭ ‬نیازهای‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭! ‬درگیر‭ ‬تحریم‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬سوءمدیریت‭ ‬داخلی،‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬همچنان‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬حس‭ ‬امید‭ ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬بهتر‭ ‬تا‭ ‬شاید‭ ‬بتوانیم‭ ‬زندگی‭ ‬بهتری‭ ‬برای‭ ‬خودمان‭ ‬و‭ ‬فرزندانمان‭ ‬فراهم‭ ‬کنیم‭.‬

حمیدرضا‭ ‬شکوهی

کارشناس‭ ‬انرژی

لینک کوتاه : https://aftabyazdonline.ir/?newsid=8489

ثبت دیدگاه

مجموع نظرات : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «آفتاب یزد» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
عکس خوانده نمی‌شود