تاریخ : 14 آذر 1401   | |   Monday, 5 December , 2022

سرمقاله

14 آذر 1401

چهار نکته درباره ساخت نیروگاه اتمی در خوزستان

احداث‭ ‬نیروگاه‭ ‬اتمی‭ ‬300‭ ‬مگاواتی‭ ‬کارون‭ ‬در‭ ‬دارخوین‭ ‬خوزستان‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬انرژی‭ ‬اتمی‭...

13 آذر 1401

دولت از وضعیت موجود راضی است

اینکه‭ ‬برخی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬شنیده‌های‭ ‬خود‭ ‬بعضا‭ ‬می‌نویسند‭ ‬در‭ ‬فلان‭ ‬جلسه‭ ‬تقریبا‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭...

12 آذر 1401

تکنوناسیونالیسم: مرحله نوین جنگ سرد

جنگ‭ ‬تراشه‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬چین‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬لارنس‭ ‬سامرز؛‭ ‬وزیر‭ ‬خزانه‭ ‬داری‭ ‬سابق‭ ‬آمریکا،‭ ‬یک‭ ‬تغییر‭...

10 آذر 1401

۴دلیل پسرفت اقتصادی

یک‭ ‬اقتصاددان‭ ‬دیروز‭ ‬سخن‭ ‬صوابی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬گفته‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مصائب‭ ‬اقتصادی‭...

9 آذر 1401

دو نکته در مورد سفر خبرنگاران سوپر انقلابی به قطر

این‭ ‬خبرنگاران‭ ‬سوپرانقلابی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پول‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬هتل‌های‭ ‬لاکچری‭ ‬آن‭...

8 آذر 1401

به امید تکرار تاریخ

ضمن‭ ‬خسته‭ ‬نباشید‭ ‬و‭ ‬تبریک‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬یوزهای‭ ‬سربلندمان‭ ‬که‭ ‬مقابل‭ ‬ولز‭ ‬بازی‭ ‬جذابی‭ ‬را‭...

7 آذر 1401
تکرار سخنان حسن روحانی توسط مقام دولت فعلی

تکرار سخنان حسن روحانی توسط مقام دولت فعلی

روزگاری‭ ‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬وقت‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬برجام‭ ‬و‭...

6 آذر 1401

عبرت‌های قطر

در‭ ‬جریان‭ ‬برگزاری‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬فوتبال‭ ‬اتفاقات‭ ‬اجتماعی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یک‭...

5 آذر 1401

تکنوناسیونالیسم بدیل جهانی‌سازی

اجـلاس‭ ‬اخیر‭ ‬وزرای‭ ‬تجـارت‭ ‬گروه‭ ‬20 ‭(‬G20‭) ‬در‭ ‬بالی‭ ‬اندونزی‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬اختلافات‭ ‬شدید‭ ‬بـر‭ ‬سـر‭...

3 آذر 1401

سریال غم‌انگیز کمبود دارو

داستان‭ ‬غم‌انگیز‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬مخصوصا‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروهای‭ ‬اصلی،‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭...

سرمقاله

14 آذر 1401

چهار نکته درباره ساخت نیروگاه اتمی در خوزستان

احداث‭ ‬نیروگاه‭ ‬اتمی‭ ‬300‭ ‬مگاواتی‭ ‬کارون‭ ‬در‭ ‬دارخوین‭ ‬خوزستان‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬انرژی‭ ‬اتمی‭...

13 آذر 1401

دولت از وضعیت موجود راضی است

اینکه‭ ‬برخی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬شنیده‌های‭ ‬خود‭ ‬بعضا‭ ‬می‌نویسند‭ ‬در‭ ‬فلان‭ ‬جلسه‭ ‬تقریبا‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭...

12 آذر 1401

تکنوناسیونالیسم: مرحله نوین جنگ سرد

جنگ‭ ‬تراشه‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬چین‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬لارنس‭ ‬سامرز؛‭ ‬وزیر‭ ‬خزانه‭ ‬داری‭ ‬سابق‭ ‬آمریکا،‭ ‬یک‭ ‬تغییر‭...

10 آذر 1401

۴دلیل پسرفت اقتصادی

یک‭ ‬اقتصاددان‭ ‬دیروز‭ ‬سخن‭ ‬صوابی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬گفته‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مصائب‭ ‬اقتصادی‭...

9 آذر 1401

دو نکته در مورد سفر خبرنگاران سوپر انقلابی به قطر

این‭ ‬خبرنگاران‭ ‬سوپرانقلابی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پول‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬هتل‌های‭ ‬لاکچری‭ ‬آن‭...

8 آذر 1401

به امید تکرار تاریخ

ضمن‭ ‬خسته‭ ‬نباشید‭ ‬و‭ ‬تبریک‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬یوزهای‭ ‬سربلندمان‭ ‬که‭ ‬مقابل‭ ‬ولز‭ ‬بازی‭ ‬جذابی‭ ‬را‭...

7 آذر 1401
تکرار سخنان حسن روحانی توسط مقام دولت فعلی

تکرار سخنان حسن روحانی توسط مقام دولت فعلی

روزگاری‭ ‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬وقت‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬برجام‭ ‬و‭...

6 آذر 1401

عبرت‌های قطر

در‭ ‬جریان‭ ‬برگزاری‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬فوتبال‭ ‬اتفاقات‭ ‬اجتماعی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یک‭...

5 آذر 1401

تکنوناسیونالیسم بدیل جهانی‌سازی

اجـلاس‭ ‬اخیر‭ ‬وزرای‭ ‬تجـارت‭ ‬گروه‭ ‬20 ‭(‬G20‭) ‬در‭ ‬بالی‭ ‬اندونزی‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬اختلافات‭ ‬شدید‭ ‬بـر‭ ‬سـر‭...

3 آذر 1401

سریال غم‌انگیز کمبود دارو

داستان‭ ‬غم‌انگیز‭ ‬کمبود‭ ‬دارو‭ ‬مخصوصا‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬داروهای‭ ‬اصلی،‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭...