رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: مقرر شده است پس از راستی آزمایی و در صورت تایید شورای نگهبان در حداقل یک هشتم حوزه های انتخابیه دارای تعدد کرسی در مجلس انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد محمد صالح جوکار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی موضوع انتخابات در نشست امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در نشست امروز کمیسیون موضوع برگزاری انتخابات در اسفند ماه مورد بررسی قرار گرفت. یکی از موضوعات مهم بحث زیرساخت هایی بود که برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: زیرساخت‌هایی که برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی فراهم شده است، نحوه احراز هویت و نحوه رای گیری الکترونیکی در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد با نظارت شورای نگهبان این امر محقق شود. همچنین قرار بر این شد که به صورت تجربی و قبل از برگزاری انتخابات رای گیری الکترونیکی مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در آینده نیز جلسه ای دیگر در خصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برگزار خواهد شد. اگر از لحاظ فنی مورد راستی آزمایی قرار گرفت و شورای نگهبان  نیز تایید کرد، رای گیری به صورت الکترونیکی خواهد بود. هنوز تعیین نشده است که در کدام شهرها انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اما بر اساس قانون حداقل در یک هشتم حوزه های انتخابیه که بالای دو نفر نماینده دارد باید انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=91811