سید احسان خاندوزی سه پروژه توسعه‌ای را در جریان سفر به استان قم در منطقه ویژه سلفچگان افتتاح کرد.

به گزارش گروه اقتصادی آفتاب یزد   سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سه پروژه توسعه‌ای را در جریان سفر رئیس جمهور به استان قم در منطقه ویژه سلفچگان افتتاح کرد.

مجتمع تولیدی «برهان تجارت حکیم» با سرمایه گذاری ۱۱۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی، مجتمع تولیدی «افق روشن آزما» با ۱۷۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و سه میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی طرف چینی ومجتمع تولیدی «کیاکام فارمد» با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر  توسط وزیر اقتصاد افتتاح شد.

 

https://aftabyazdonline.ir/?p=95268