معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهیمت حصور نیروی دریایی در دریایی خزر، گفت: ناوشکن دیلمان تجهیزات به روز و متناسب با فناوری روز دارد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد امیر دریادار حبیب الله سیاری درباره امکانات جدیدترین ناوشکن نیروی دریایی به نام دیلمان که به زودی رونمایی خواهد شد، اظهار کزد:روز سی ام بهمن سال ۸۸ که ناوشکن جماران توسط رهبر انقلاب الحاق شد، ایشان فرمودند نمونه های بعدی ناوشکن ها باید از جماران برتر باشد. مفهوم این حرف این است که ناوشکن جدید باید از نظر سامانه سلاح و سایر تجهیزات بهتر از نسل قبلی باشد. دیلمان که یکی از محصولات پروژه موج است باید از نظر فناوری پیشرفته تر از نمونه های قبلی باشد یعنی دیلمان باید از سهند، دماوند و جماران بهتر باشد.

وی ادامه داد: ما باید از فناوری نوین و بروز استفاده کنیم تا توانمندی ناوشکن خود در نبرد سطحی، هوایی و زیردریایی را ارتقا دهیم و ناوشکن دیلمان از این نظر، تجهیزات به روز و متناسب با فناوری روز دارد.

امیر سیاری درباره اهمیت به کارگیری دیلمان در دریایی خزر، گفت: ما باید دریای خزر توانمندی داشته باشیم زیرا در هر جا ما توانمندی داشته باشیم، منافع ملی خود را می توانیم حفظ کنیم. ما به اندازه کافی تجهیزات دریایی در جنوب داریم و نیاز است در دریای خزر هم ناوشکن و انواع تجهیزات داشته باشیم تا اقتدارمان را نشان دهیم و اگر اتفاقی افتاد، از منافع خو حفاظت کنیم. نمی توانیم بگوییم چون در یک مرز امنیت وجود دارد پس به نیروی نظامی نیازی نیست. نمی شود روی آینده حساب باز کرد و اگر پیش بینی خوبی از آینده نداشته باشیم، غافلگیر می شویم. ما باید آمادگی نظامی خود را در همه مرزهای زمینی، دریایی و هوایی حفظ کنیم.

https://aftabyazdonline.ir/?p=89889