نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای در پاسخ به نامه‌های مورخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ نماینده رژیم صهیونیستی خطاب به رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۳/۹۲۸- S/۲۰۲۳/۹۲۹) تاکید کرد که ایران پیوسته به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) پایبند بوده و در اجرای تعهدات خود ذیل این قطعنامه ثابت قدم است.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد امیر سعید ایروانی در این نامه اظهار کرد: نماینده رژیم اسراییل در این نامه‌ها بار دیگر با توسل به اکاذیب و انتشار اطلاعات نادرست، اتهامات غیرمستند علیه جمهوری اسلامی ایران را با ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۱۵) مطرح کرده است.

وی ادامه داد: مایلم تاکید کنم که جمهوری اسلامی ایران پیوسته به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) پایبند بوده و در اجرای تعهدات خود ذیل این قطعنامه ثابت قدم است. بر این اساس، ادعاهای مطرح شده در نامه‌ها کاملاً بی اساس و به صراحت مردود است. باعث شگفتی است که رژیم آپارتاید و اشغالگر اسرائیل به طور مداوم هنجارها و اصول بسیار اساسی و ثابت حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و قطعنامه‌های سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد، در عین حال ایران را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متهم می‌کند.

ایروانی گفت: با توجه به سوابق گذشته رژیم اسرائیل، بر کسی پوشیده نیست که این رژیم بار دیگر به دنبال سوء استفاده از قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و گزارش دبیر کل سازمان ملل بوده است. این سواستفاده تلاشی مداوم برای پیشبرد اتهامات بی اساس علیه ایران است که همگی ناشی از اهداف سیاسی رژیم است. در نتیجه، این ادعاهای بی اساس سیاسی هم فاقد پایه قانونی و اعتبار هستند. در این چارچوب، ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که به طور جدی به مأموریت خود که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل آمده است پایبند باشد و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی رژیم اسرائیل از قالب قطعنامه ۲۲۳۱، به‌ویژه با توجه به شرایط برجام پس از ۱۸ اکتبر جلوگیری کند.
مزید امتنان خواهد بود چنانچه نامه حاضر به عنوان سند شورای امنیت گردش کار شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=90393