در نشست تعاملی بین مدیران، اعضای هیئت مدیره و عوامل اجرایی دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور و گروه‌های حسابرسی این نهاد نظارتی، مسائل و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش گروه اقتصاد آفتاب یزد به نقل از اداره کل روابط عمومی واموربین الملل دیوان محاسبات کشور، در این نشست که به میزبانی دیوان محاسبات کشور برگزار شد، محسن برزوزاده با اشاره به اهمیت وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی در اداره امور حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی و همچنین سیاست گذاری در بخش زمین و مسکن، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسات تعاملی، کمک به رفع موانع موجود با ارائه راهکارهای قانونی برای دستگاه ها است.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور افزود: بخش زیادی از مشکلات موجود به ناترازی ها در منابع و مصارف بر می گردد و باید با در نظر گرفتن سیاست های مالی و پولی مناسب به دنبال گره گشایی در عرصه های مختلف به ویژه طرح نهضت ملی مسکن باشیم.

وی با تاکید بر شفاف سازی و ایجاد انضباط مالی تاکید کرد: برای جلوگیری از انحراف های مالی نیازمند نظام برنامه ریزی و بودجه ای با ساز و کار مالی مشخص هستیم و دستگاه های اجرایی باید این مهم را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

برزوزاده خاطرنشان کرد: رویکرد جدید دیوان محاسبات به عنوان نهاد عالی نظارتی در کنار امور حسابرسی، آسیب شناسی وضع موجود و ارائه نقشه راه برای رفع مشکلات از طریق راه های قانونی است و در این زمینه نیز آماده تعامل و همکاری با نهادهای مختلف اجرایی هستیم.

براساس این گزارش، در این نشست حاضران در جلسه ضمن بیان مسائل و مشکلات دستگاه های اجرایی تابعه وزارت راه و شهرسازی در بخش های مختلف از جمله مسکن، فرودگاه، راهداری، حمل و نقل جاده ای و… از ابتکار عمل دیوان محاسبات کشور در برگزاری جلسات تعاملی به منظور شناسایی مسائل و مشکلات قدردانی کرده و خواستار کمک به رفع موانع موجود شدند.

https://aftabyazdonline.ir/?p=89919