اقتصاد آلمان در سه ماهه سوم سال میلادی ۲۰۲۳، به میزان ۰.۱ درصد نزول کرد.

به گزارش گروه بین الملل آفتاب یزد به نقل از بیزنس، بر اساس گزارش نهایی منتشرشده توسط اداره آمار فدرال آلمان، تولید ناخالص داخلی این کشور (GDP) تعدیل شده بر اساس قیمت، فصل و تقویم، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

شایان‌ذکر است که رقم منتشرشده با برآورد اولیه آن مطابقت دارد.

رئیس اداره آمار فدرال،  روث برند خاطرنشان کرد: پس از توسعه ضعیف اقتصادی که در نیمه اول سال ۲۰۲۳ مشاهده شد، اقتصاد آلمان نیمه دوم سال را با کاهش جزئی در عملکرد آغاز کرد.

مخارج مصرف نهایی خانوار نسبت به سه ماهه دوم ۰.۲ درصد افزایش یافت، کل صادرات ۰.۸ درصد نسبت به سه ماهه کاهش یافت، در حالی که واردات ۱.۳ درصد نزول و سرمایه‌گذاری در تجهیزات ۱.۱ درصد صعود کرد.

به‌طور سالانه، بزرگترین اقتصاد اروپا در مقایسه با سه ماهه مشابه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۰.۸ درصد نزول کرده است.

تولید ناخالص داخلی آلمان ۰.۴ درصد سال به سال کاهش یافته است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=89802