سخنگوی دولت گفت: دو تیم سرمایه‌های ملی ما هستند و دولت رسالت خود را کمک به این سرمایه‌ها دانسته است.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد علی بهادری جهرمی درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: این دو تیم سرمایه‌های ملی ما هستند و دولت رسالت خود را کمک به این سرمایه‌ها دانسته و فرایند خصوصی‌سازی در این دولت انجام شد و بخشی سهام به مردم واگذار شد و در دوسال گذشته بارها آگهی صورت گرفت بخش خصوصی واگذار کند اما قابلیت حقوقی آن محقق نشد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این مقرر شد هیئت وزیران به عنوان بخشی از دیون خود به تأمین اجتماعی یکی از این باشگاه‌ها را به تامین اجتماعی واگذار کند و دولت مجوز را صادر کرد.

وی افزود: هیئت واگذاری روز گذشته به جمع بندی نرسید  که این مجوز استفاده کند و در این فاصله از دو بانک غیر دولتی پیشنهادهایی رسید. پیش‌بینی ما این است که تا چند روزه آینده این کار با توافقاتی با شرکت‌ها انجام شود.

سخنگوی دولت ادامه داد:  فرایند خصوصی‌سازی در این دولت انجام شد و بخشی سهام در بورس به مردم واگذار شد و در دوسال گذشته برای واگذاری سایر سهام این دو باشگاه بارها آگهی صورت گرفت تا به بخش خصوصی واگذار شود اما موانع حقوقی رقع نشد. در نهایت پیشنهادی سازمان خصوصی سازی ارائه کرده بود که هیئت وزیران مجوزی بدهد یکی از این باشگاه‌ها به عنوان بخشی از دیون دولت به تأمین اجتماعی واگذار شود. با این کار مشکل حقوقی دو باشگاه حل می شد و در نهایت سازمان تامین اجتماعی این دینی که از دولت گرفته را به شرکت هخایی که خودش دارد و سودده هستند، واگذار کند. دولت با این پیشنهاد موافقت کرد و مجوز را صادر کرد.

بهادری جهرمی افزود: هیئت واگذاری روز گذشته به جمع بندی نرسید  که از این مجوز دولت استفاده کند زیرا در این فاصله از دو بانک غیر دولتی پیشنهادهایی رسید. در صورتی که توافق جمعی داشته باشیم، می توانیم این واگذاری را انجام دهیم. دولت از این پیشنهاد استقبال کرد. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مذاکرات را با اعضای هیات مدیره این بانک ها خواهند داشت تا سریعتر به توافق برسیم. پیش‌بینی ما این است که تا چند روزه آینده این کار با توافقاتی نهایی با شرکت‌ها انجام شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=93385