سخنگوی دولت گفت: دوگانه‌ای که عده‌ای از مردم و حاکمیت در کشورمان می‌سازند از اساس مشکل دارد زیرا حاکمان نیز بخشی از مردم هستند که مدتی عهده‌دار مسئولیتی شده‌اند.

به گزارش گروه سیاسی افتاب یزد  علی بهادری جهرمی با حضور در رویداد توانمندسازی دستیاران استانداران دولت سیزدهم در امر مردمی‌سازی اظهار کرد: برای پیشبرد حکومت اسلامی تنها دو عنصر لازم است و آن نصر خدا و حمایت مومنان است. کسی که فکر کند حکومت اسلامی بیگانه یا جدای از مردم است، درست حکومت اسلامی را فهم نکرده است.

وی افزود: این اسلام است که شرایط حاکمیت واقعی مردم را محقق می‌کند و حکومت‌های غربی که در این زمینه مدعی هستند، امروز توسط اندیشمندان خودشان با اصطلاحاتی مانند «حکومت احزاب» یا «حکومت قضات»، مورد چالش قرار می‌گیرند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما که اکنون با اعتماد مردم در این دوره مسئولیت را بر عهده داریم، نقش و جایگاه مردم در جمهوری اسلامی را در تمام کارهای‌مان مدنظر قرار دهیم و از حضور بین مردم فاصله نگیریم.

وی با تأکید بر جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران که در اصل ۲ قانون اساسی تشریح شده، علاوه بر پنج اصل توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت، اصل «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» نیز به عنوان یک اصل ششم مطرح شده است. همان‌طور که گفته شد، قانون اساسی ما آزادی توأم با مسئولیت مردم را به عنوان یکی از پایه‌های خود پذیرفته است.

سخنگوی دولت با تأکید بر رویکرد مردمی دولت سیزدهم تأکید کرد: دوگانه‌ای که عده‌ای از مردم و حاکمیت در کشورمان می‌سازند از اساس مشکل دارد زیرا حاکمان نیز بخشی از مردم هستند که مدتی عهده‌دار مسئولیتی شده‌اند. دستیاران مردمی‌سازی دولت وظیفه دارند این مفاهیم را در بین مردم و حاکمان تشریح و ترویج کنند.

بهادری جهرمی نقش دستیاران مردمی سازی دولت را در حکمرانی مردمی دولت سیزدهم برجسته و مهم ارزیابی کرد و افزود: دستیاران مردمی سازی حلقه وصل و میانی دولت و مردم را بر عهده دارند و باید بتوانند از یکسو صدای مردم و مشکلات جامعه را به دولت منتقل سازند و از سوی دیگر چالش ها و توفیقات دولت را برای مردم تبیین سازند.

سخنگوی دولت شناسایی و اتصال ظرفیت‌های مردمی به دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف را مأموریت دیگر دستیاران مردمی سازی عنوان کرد و گفت: هرجا یک فرد یا گروه مردمی دارای ظرفیت و توانایی برجسته برای حل مشکلات استان یا کشور پیدا کردید باید سراغ آن بروید و فارغ از سلیقه سیاسی یا فکری شان به دستگاه ذیربط متصل نمایید تا از ظرفیت‌های آنها برای تحقق ایران قوی استفاده شود.

بهادری جهرمی در ادامه با تشریح وضعیت کشور در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی، سیاست خارجی، مدیریت کرونا در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، به تشریح اقدامات دولت سیزدهم در نزدیک به دو سال اخیر برای بهبود این شرایط پرداخت.

سخنگوی دولت با اشاره به شکسته شدن نرخ مبادلات خارجی در سال گذشته گفت: با دستیابی به عدد ۱۱۲ میلیارد دلار مبادلات با کشورهای خارجی، رکورد ۴۴ ساله این حوزه در سال ۱۴۰۱ شکسته شد؛ اکثر این مبلغ توسط بخش‌های مردمی انجام شده که نقش دولت در آن‌ها حمایت‌گری و تسهیل‌گری بوده است.

وی ادامه داد: شکستن این رکورد درحالی بود که ما علاوه بر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و هم‌پیمانان‌اش، در نیمی از سال گذشته آشوب‌های خیابانی داشتیم که موجب ناامنی در اقتصاد و آسیب به سرمایه‌گذاری خارجی شد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=82316