معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نوشت: از وزیر ورزش به خاطر اعمال قانون در مورد تخلفات پیش آمده در بازی فوتبال و حمایت از حریم بانوان تشکر می‌کنم.

به گزارش گروه اجتماعی آفتاب یزد  انسیه خزعلی در توئیتی نوشت:

«‏ضمن تبریک موفقیت‌های اخیر به وزیر محترم ورزش ، از ایشان به خاطر اعمال قانون در مورد تخلفات پیش آمده در بازی فوتبال و حمایت از حریم بانوان تشکر می‌کنم. بی شک رفتار قانونی، مانع محرومیت زنان و مردان از حقوق شهروندی‌ می‌شود. توانمندی در رفع آسیب و حل مسئله است نه پاک کردن صورت مسئله»

https://aftabyazdonline.ir/?p=94633