با تصمیم رئیس مجلس، بند مربوط به تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش گروه اجتماعی آفتاب یزد نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، بندالحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند؛ این بند برای رفع ابهام و بررسی بیشتر، مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده است: «به منظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده می شوند، انجام می گردد:

بندالحاقی- ضریب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به میزانی افزایش می یابد که در پایان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان برسد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت وصول به ۹۰ درصد یاد شده اعمال خواهد شد. آئین نامه این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

https://aftabyazdonline.ir/?p=89309