نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، مجازاتی را برای مدیران و مؤسسان متخلف مدارس و مراکز غیردولتی تعیین کردند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ماده ۱۶ این طرح را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، یک بند به عنوان بند (ث) به ماده ۳۵ قانون به شرح زیر الحاق و عنوان بندهای (ج)،(چ)و(ح) به (ج)،(چ)،(ح)و (خ) اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به این ماده الحاق می شود:

ث- جریمه نقدی موسس تا ۱۰۰ درصد شهریه (ابلاغی) کل دانش آموزان مدرسه در همان سال و دانش آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی

تبصره ۴- در صورت قطعیت مجازات بند (ث)، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل صدردصد وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار می گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.

در ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مجازات‌هایی برای مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون، موارد مندرج در ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ متناظر با مدارس غیردولتی و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=91522