رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت که ما در زمان رسیدگی حق تغییر در منابع و مصارف بودجه و ایجاد حکم جدیدی را نداریم.

به گزارش گروه اقتصاد عصر قانون  محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر البرز حسینی نماینده خدابنده درباره روند رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بخش دوم بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ آیین‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت حق ندارند که در زمان بررسی این بخش به منابع و مصارف دست زده و حکم جدیدی بنویسند لذا نمایندگان می‌توانند پیشنهادات خود را در هر سرفصل ثبت کنند بدون آنکه حکم و تبصره جدیدی اضافه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد که بخش دوم لایحه بودجه درباره جداول کلان و پیوست‌ها شامل طرح‌های عمرانی و شرکت‌ها و واگذاری دارایی‌ها است.

سیدالبرز حسینی نماینده خدابنده در مجلس در تذکر خود اظهار کرد: روند رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه چگونه است؟ آیا قرار است سرفصل‌ها و بودجه دستگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد یا این‌که بودجه مربوط به پروژه‌های ریز دستگاه‌ها و مناطق مختلف کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟

https://aftabyazdonline.ir/?p=94497