وزیر آموزش و پرورش بر خلق موقعیت یادگیری شبیه زندگی واقعی برای دانش آموزان در روز بدون کیف و کتاب تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی آفتاب یزد به نقل از به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رضا مراد صحرایی در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: در روز بدون کیف و کتاب در جمع با نشاط و پرامید آینده سازان ایران اسلامی حاضر شدم.

در این روز معلمان باید موقعیت یادگیری شبیه زندگی واقعی برای دانش آموزان ابتدایی خلق کنند تا دانش آموز در آن موقعیت زندگی را یاد بگیرد و شایستگی های پایه در آن ها تقویت شود

https://aftabyazdonline.ir/?p=89715