نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، گفت: در تنظیم برنامه هفتم تلاش می شود که آن نواقص و اشکالاتی که در برنامه های توسعه قبلی وجود داشت، تکرار نشود تا در این راستا، بیشتر مشکلات کشور حل شوند.

حبیب اله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب یزد در خصوص برنامه هفتم گفت: دولت تلاش می کند تا برنامه هفتم به گونه ای تنظیم شود که قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشد تا بتواند برای کشور سودمند باشد

وی بیان کرد: همچنین تلاش دولت بر این است که برنامه هفتم، قابل اندازه گیری و مسئله محور باشد و از کلی گویی در آن جلوگیری شود، در تنظیم برنامه هفتم تلاش می شود که آن نواقص و اشکالاتی که در برنامه های توسعه قبلی وجود داشت، تکرار نشود تا در این راستا، بیشتر مشکلات کشور حل شود.

دهمرده در انتها بیان کرد: برنامه هفتم در اصل، یک چارچوب است و شاهراهی را مشخص میکند که بر اساس آن، کشور در مسیر مشخصی حرکت کند تا به آن هدفی که تعیین شده است برسد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=82363