نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ساختمان جدیدی از نظام نامه ها و اساسنامه ها نظام مهندسی عبور کند طبیعتا باید مشمول جرایم سنگینی شود، از طرف دیگر اگر اساسا مبنای کار دستورالعمل و نظام نامه های مصوب باشد دیگر شاهد تکرار حوادثی مانند متروپل در کشور نخواهیم بود.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد احمد دنیامالی با اشاره به پلمب چندین ساختمان ناایمن در تهران در روزهای اخیر با تاکید بر ضرورت نظارت بر ساختمان های نا ایمن در سراسر کشور، بیان کرد: باید آن وظایف نظارتی که در قانون برای دستگاه های مختلف تعریف شده است – چه شهرداری ها، چه وزارت راه و نظام مهندسی- باید به صورت جدی و به ویژه در ساختمان مهم و مرتفع دنبال شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران در ادامه اظهار کرد: ما در کمیسیون عمران همه تلاشمان این است که شرایطی را ایجاد کنیم در حوزه‌های مختلف عمرانی براساس استانداردها و دستورالعمل های موجود گام برداشته شود و سازه هایی که ساخته می شود باید از پایداری لازم به ویژه در زمان زلزله برخوردار باشند.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر مبنای کار ما دستورالعمل ها و نظام نامه های مصوب باشد، در بخش سازه ها با این تهدیدها مواجه نخواهیم بود و اتفاقاتی مانند متروپل در کشور رقم نمی خورد.

وی ادامه داد: ساختمان هایی که به عنوان ساختمان های خطرناک در کلانشهرها به ویژه شهر تهران نام برده می شوند اکثرا برای چند دهه قبل است، ما انتظار نداریم که ساختمان ها جدید نیز این شرایط را داشته باشند. خدایی نکرده بی توجهی به وضعیت این ساختمان ها خسارت های زیان باری مانند متروپل به کشور تحمیل خواهد کرد.

دنیامالی در پایان تاکید کرد: اگر ساختمان جدیدی از نظام نامه ها و اساسنامه های نظام مهندسی عبور کند طبیعتا باید مشمول جرایم سنگینی شود و مدیران هر حوزه باید نسبت به ساختمان های ناایمن احساس مسئولیت کنند.
انتهای پیام

https://aftabyazdonline.ir/?p=82882