ارلمان سوئد امروز -چهارشنبه به طرح قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های موسوم به تروریسم در چارچوب اتحادیه اروپا رأی مثبت داد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد پارلمان سوئد امروز -چهارشنبه به طرح قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های موسوم به تروریسم در چارچوب اتحادیه اروپا رأی مثبت داد.

این طرح دولت سوئد را ملزم می‌کند که در چارچوب اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسد.

این طرح توسط کمیته سیاست خارجی پارلمان سوئد ارائه شده بود، با رأی مثبت تمام احزاب حاضر در پارلمان سوئد به تصویب رسید.

این در حالی است که «جوسپ بوررل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که شناسایی سپاه به عنوان سازمان تروریستی خارجی از سوی اتحادیه اروپا، اقدامی نیست که بدون تصمیم دادگاه انجام شود.

وی تأکید کرده است: «نمی‌توانید بگویید چون از شما خوشم نمی‌آید پس تروریست هستید».

https://aftabyazdonline.ir/?p=80380