رئیس‌جمهور گفت: فرهنگ مهمترین ابزار پیشرفت و موفقیت یک جامعه به حساب می‌آید و اگر از ابزار فرهنگی استفاده شود، نیازی به ابزار الزام‌آور و تحمیلی نیست.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد  سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در همایش چیستی و چگونگی قرارگاهی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی   ،اظهار کرد: به نظر من توجه به رهنمودهای رهبری درباره شورای انقلاب فرهنگی همواره برای این شورا و دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نو و چراغ راه آینده است. این جلسه برای یادآوری این رهنمودهاست و می‌تواند کار را در مراکز فرهنگی و علمی به سمت مورد توجه ایشان و اقتضای انقلاب اسلامی، هدایت کند.

اگر فرهنگ جامعه از فرهنگ مصرفی به مولد متحول شد، کار خیلی سهل می‌شود

وی ادامه داد: اهمیت فرهنگ بر کسی پوشیده نیست. جهت دهنده اقدامات بشری، فرهنگ است و می‌تواند این روند را هم کند کند و هم شتاب دهد. مساله فرهنگ بسیار مهم در جهت دهی اقدامات اقتصادی، اجتماعی، علمی و در همه حوزه‌هاست. فرهنگ مهمترین ابزار برای پیشرفت و موفقیت یک جامعه به حساب می‌آید و اگر از ابزار فرهنگی استفاده شود، نیازی به ابزار الزام‌آور و تحمیلی نیست. همه باید  به قانون عمل کنند اما اگر فرهنگ جامعه از فرهنگ مصرفی به مولد متحول شد، کار خیلی سهل می‌شود تا این‌که در این زمینه قوانین تصویب کنیم و الزامات بگذاریم. ابزارهای فرهنگی برای دستیابی به این هدف بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: قانون رفع موانع تولید یا قانون فناوری‌های نوین الزاماتی ایجاد کرده است که من آن‌ها را نفی نمی کنم اما فرهنگ سازی برای اقتصاد مولد، اهمیت دارد.

در برابر شبیخون فرهنگی راهی  جز مصون‌سازی مبانی انقلاب اسلامی و فرهنگی خود نداریم

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما در مسایل فرهنگی نیازمند یک نظم و محتوای انقلابی هستیم. کار در این زمینه زیاد شده ولی نظم بخشی نیازاست که شاید قرارگاه(قرارگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی) بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند تا محتوای مناسب با انقلاب اسلامی ایجاد کند. همه بخش ها دارند کار می‌کنند اما جایگاه این شورا ایجاب می‌کند تا این کار انجام شود. ما در برابر شبیخون فرهنگی راهی  جز مصون‌سازی مبانی انقلاب اسلامی و فرهنگی خود نداریم.

وی با طرح این سوال که « مگر می‌شود ابزار  ارتباطی و اطلاعاتی در جامعه امروز که جامعه ارتباط و اطلاعات است، نباشد؟» ادامه داد: تنها راه مقابله با شبیخون فرهنگی، مصون‌سازی براساس مبانی انقلابی، فرهنگی و الهی است. هجوم فرهنگی و شبیخون بی‌رحمانه فرهنگی به فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها برای تهی کردن ملت‌ها از فرهنگ خود وجود دارد. آن‌ها می‌خواهند رفتار و سبک زندگی خود را سایر جوامع تحمیل کنند. نظام ارتباطات گسترده داریم و زندگی بر بستر همین فضای ارتباطی قرار داده شده است. فناوری‌های جدید خیلی سریع زندگی را تحت شعاع قرار داد. از طرفی در برابر هجوم بسیار گسترده به داشته‌های فرهنگی، راهکار ما مصون‌سازی فرهنگی است. سیاستگذاری بسیار مهم است. هدایت مراکز فرهنگی و علمی از جمله رسانه، مدارس، دانشگاه‌ها ، مراکز علمی و فرهکی و تبلیغاتی در جهت اهداف و محتوای انقلاب اسلامی اهمیت دارد. رهبری فرهنگ و دانش را در کنار یکدیگر ذکر کرده‌اند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در هر دو زمینه مسئولیت دارد. نیازهای فرهنگی جامعه باید شناخته و برای رفع آن برنامه‌ریزی شود و دستگاه‌ها در این جهت هدایت شوند و دائم عملکرد دستگاه‌ها رصد شود تا به هدف دست یافته‌اند یا نه و اگر مشکلی وجود د ارد، آن مشکل رفع شود.

سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت و رصد بین وضع موجود و وضع مطلوب سه اصل مهم برای قرارگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی است

وی خاطر نشان کرد: در کار قرارگاهی باید همه امکانات و نیروهای دیده شده  و تقسیم کار انجام شود. کارهای موازی زیاد داریم و بخش‌هایی هم داریم که کسی آن را نمی‌بیند  و به آن نپرداخته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید همه ظرفیت‌ها و نیازها را ببیند و تقسیم کار حساب شده انجام دهد. سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت و رصد بین وضع موجود و وضع مطلوب سه اصل مهم برای قرارگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=90690