رئیس جمهوری گفت: صنایع دفاعی و موشکی در ایران بومی شده است و وارداتی نیست.

به گزارش گروه سیاسی افتاب یزد سید ابراهیم رئیسی در آیین رونمایی از موشک هاپیرسونیک فتاح اظهار کرد: باید بتوان به سمت استقلال در صنایع دفاعی و نظامی حرکت کرد. امروز این قدرت بازدارندگی در ایران به وجود آمده که برای کشورهای منطقه نیز نقطه امنیت و صلح پایدار است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=82158