سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران راه‌اندازی سامانه تاکسی آنلاین را یکی از برنامه‌های این سازمان در سال جدید دانست.

به گزارش گروه اجتماعی آفتاب یزذ شادی مالکیدر مورد برنامه‌های آتی این سازمان در سال جدید با بیان اینکه کنترل و نظارت هوشمند تاکسی‌ها و همچنین مسئله تاکسی‌های آنلاین در اولویت اقدامات قرار دارد، گفت: در مورد مسئله نظارت هوشمند باید بگویم که طبق قراردادی که با شرکت کنترل ترافیک منعقد شده، از دوربین‌های مکانیزه شهری برای نظارت و کنترل عملکرد تاکسی‌ها استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مورد تاکسیرانی آنلاین نیز می‌بایست از طریق ایجاد یک پلتفرم که روی گوشی‌های همراه نصب می‌شود، این مهم را محقق کنیم، گفت: «برقی‌سازی‌ تاکسی‌ها» یکی دیگر از برنامه‌های تحولی شهرداری تهران است؛ بگونه‌ای که با توجه به قرارداد منعقد شده با شرکت‌های چینی قرار است تا در سال‌جاری  ۲۵ هزار تاکسی سدان، ۱۰ هزار تاکسی ون و ۲۵۰۰ تاکسی ویژه برقی برای شهر تهران درنظر گرفته است.

مالکی با اشاره به اینکه در اسفند سال گذشته  تعدادی از خودروهای برقی به عنوان نمونه‌هایی رونمایی شدند و مراحل مربوط به اخذ پلاک آنها در حال انجام است، گفت: مسئله قابل توجه این است که تعدادی تاکسی برقی نیز از سوی دولت و وزارت صمت برای شهر تهران در نظر گرفته شده است، به عبارتی دیگر در مجموع تعداد تاکسی‌های برقی که شهرداری و دولت برای شهر تهران در نظر گرفتند، حدودا با تعداد تاکسی‌های فعال شهر تهران در شرایط فعلی برابری می‌کند.

استقرار تاکسی‌های برقی در مناطق پرتردد پایتخت 

وی در پاسخ به این سوال که تاکسی‌های برقی در چه مسیرهایی استفاده می شوند؟ گفت: اولویت به کارگیری خودروهای برقی با مسیرهایی است که ترافیک و آلودگی هوای بیشتری دارند پس ایستگاه‌ها، پایانه‌ها و مسیرهای پرتردد همچون فرودگاه‌ها، بازارهای بزرگ و اصلی شهر در اولویت هستند که البته هنوز جزئیات آن مشخص نیست؛ اما آنچه که مشخص است آن که در بحث کاهش آلودگی هوای شهر با ورود تاکسی های برقی می‌توان امیدوار بود

https://aftabyazdonline.ir/?p=94336