عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه نیازمند به یک جبهه متحد و قوی پشت سر رهبری انقلاب اسلامی هستیم تا مشکلات را حل کنیم، گفت: از همه جریان‌های انقلابی می‌خواهیم که بیایند و در کنار هم قرار گیرند تا این جبهه قوی تشکیل شود.

به گزارش گروه سیاسی افتاب یزد محسن رضایی در نشست داوطلبان نمایندگی تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برگزار شد، اظهار کرد: یاز کارهای مهم در جامعه بازگشت به برادری است. کار مهم دیگر ایجاد کارآمدی است. ما امروز در کشور به شدت نیاز به کارآمدی داریم. ساختارهای موجود در کشور ما باید از بعد کارآمدی اصلاح شوند.

وی افزود: برادری و کارآمدی دو ارزش انقلاب است که اگر بخواهیم توحید کلمه و کلمه توحید را رعایت کنیم باید به این دو توجه داشته باشیم.

رضایی تاکید کرد: نیازمند به یک جبهه متحد و قوی پشت سر رهبری انقلاب اسلامی هستیم تا مشکلات کشور را حل کنیم. از همه جریان‌های انقلابی می‌خواهیم که بیایند و در کنار هم قرار گیرند تا این جبهه قوی تشکیل شود.

عضو شورای مرکزی شورای ائتلاف با بیان اینکه وحدت بدون کلمه توحید، کاغذی بیش نیست، اظهار کرد: وحدت انقلابی اگر بخواهد پایدار باشد باید ارزش آن رضای خدا باشد.

رضایی یادآور شد: ما در ۲۰ سال گذشته با جامعه جدید مواجه هستیم. اگر به مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی برمی‌خوریم باید به ارزش‌های انقلاب رجوع کنیم. اگر به ارزش‌های انقلاب برگردیم، کارآمدی در کشور دوباره شکل می‌گیرد.

وی خطاب به حاضران اظهار کرد: اگر شما داوطلبان به مجلس می‌روید باید برنامه ریزی داشته باشید تا ارزش‌های انقلاب را در جامعه تقویت کنیم. اگر در منطقه توانستیم کارهای بزرگی انجام دهیم به خاطر سیاست بازدارندگی است.

رضایی همچنین عنوان کرد: سیاست خارجی و داخلی ما از دل ارزشهای انقلاب بیرون آمده که باید حفظ، تقویت و رشد پیدا کند و از جمله مسائلی که باید به کمک هم به تقویت آن کمک کنیم، ارزش برادری و کارآمدی است. برادری تنها با توصیه‌های اخلاقی صورت نمی‌گیرد، باید قواعدی وجود داشته باشد که با این قواعد سوء ظن‌ها برطرف می‌شود.

وی یادآور شد: ما امروز در داخل و همچنین منطقه فرصتهای بزرگی داریم که از آنها استفاده نمی‌کنیم،

عضو شورای مرکزی شورای ائتلاف تصریح کرد: بنابراین برادری و کارآمدی دو ارزش انقلاب است که باید تقویت کنیم.

https://aftabyazdonline.ir/?p=92833