علیرضا زاکانی گفت: برای ناوگان حمل و نقل ۴ هزار و ۶۹۴ اتوبوس خریداری کردیم که ۲۵۰۰ اتوبوس داخیلی و ۲۰۹۴ اتوبوس خارجی است و از این رقم ۲۶۹۴ اتوبوس برقی است که در گذشته سابقه نداشته است.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد  علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره وظایف شهرداری تهران درحوزه قانون هوای پاک گفت: ما حدود شش وظیفه دراین رابطه داشتیم که همه وظایفمان را به خوبی انجام داده ایم.

وی توضیح داد: در حوزه برقی سازی تهران، خرید ناوگان، زیرساخت های شهری و … قراردادهای داخلی و خارجی مان فراتر از تصور بوده است.

زاکانی ادامه داد: به لطف خدا ورود این امکانات به شهر تهران که از اواسط امسال شروع شده و در حال تکمیل است و ظرف یک سال آینده کامل می شود.

شهردار تهران دز پاسخ به این سوال که چه تعداد اتوبوس خریداری شده است، گفت: ما ۴ هزار و ۶۹۴ اتوبوس خریداری کردیم که ۲۵۰۰ اتوبوس داخیلی و ۲۰۹۴ اتوبوس خارجی است و از این رقم ۲۶۹۴ اتوبوس برقی است که در گذشته سابقه نداشته است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=91626