معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از «صفر» شدن زنان سرپرست خانوار پشت نوبت حمایت بهزیستی خبر داد.

به گزارش  گروه اجتماعی آفتاب یزد انسیه خزعلی، در توئیتی نوشت: امروز مشاوران زن دستگاه‌های اجرایی مهمان بهزیستی بودند و خبرهای خوب یکی پس از دیگری …

وی ادامه نوشت: بعد از خبر تعطیل شدن برخی شیرخوارگاه‌ها و سپردن نوزادان به خانواده‌ها، امروز خبر صفر شدن عدد زنان سرپرست خانوار در صف انتظار و مورد حمایت قرار گرفتن همه کسانی که در نوبت بودند ، موجب آرامش شد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=94752