رئیس کل بانک مرکزی از آغاز ضرب و عرضه سکه جدید و بدون تاریخ بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی افتاب یزد محمدرضا فرزین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل قوانین و مقررات و قواعد مربوط به واردات طلا به گفت: هدف از این اقدامات افزایش ذخایر طلای کشور بود. همچنین در این راستا به صادرکنندگان اجازه دادیم رفع تعهد ارزی با واردات طلا انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: براساس قانون طلای واردشده به منظور رفع تعهد ارزی باید در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده ذخایر طلای کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت و بر این اساس بانک مرکزی تصمیم گرفت از چهارشنبه (۲۷ دی ماه ) شمش طلا در مرکز مبادله عرضه خواهد شد.

فرزین با اشاره به ضرب سکه جدید تمام بهار آزادی بانک مرکزی گفت: سکه جدید بدون تاریخ ضرب و با طرح جدید در بازار عرضه خواهد شد و تلاش ما این است که عرضه طلا به بازار هم از طریق ضرب و عرضه سکه جدید و سکه های موجود و هم ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلا از محل افزایش ذخایر طلا در سال جاری افزایش یابد.

وی افزود: بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در مرکز مبادله ارز و طلا فعالیت خواهد کرد و هم در طرف عرضه و هم تقاضا برای مدیریت بازار حضور خواهد داشت.

سکه جدید و ارتقا یافته بانک مرکزی پس از پنج سال بدون تاریخ ضرب و با طرح جدید و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، ضرب می‌شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=92144