معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: یکی از مولفه‌های مهم برای آمادگی با تهدیدات حال و آینده، نیروی انسانی و سرمایه انسانی متخصص و با ایمان است که می‌تواند توان بازدارندگی کشور را بالا ببرد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد  به نقل از ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، گفت: اساسا آموزش در ارتش رکن و پایه است؛ چرا که باید برای مقابله با تهدیدات آماده باشیم و یکی از مولفه‌های بسیار مهم برای آمادگی با تهدیدات حال و آینده، قطعاً نیروی انسانی و سرمایه انسانی است که می‌تواند توان بازدارندگی کشور را بالا ببرد.

وی با تاکید بر اینکه اساس کار به عنوان سرمایه انسانی، نیروی انسانی است، ادامه داد: این سرمایه انسانی و نیروی انسانی است که می‌تواند تجهیزات را بسازد، بکارگیرد، فرماندهی و مدیریت کند.

امیر دریادار سیاری افزود: ما پرورش نیروی انسانی را، تربیت و آموزش یک رزمنده برای مقابله با تهدیدهای فعلی و آینده می‌دانیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش، تربیت را مقدم بر آموزش دانست و گفت: در ارتش تربیت مقدم بر آموزش است و این تربیت، تربیت نظامی است و هر کسی که می‌خواهد وارد محیط نظامی‌گری شود، باید با تربیت نظامی و زندگی نظامی آشنا شود و مطابق با اصول و قوانین و مقررات نظامی‌گری و ارزش‌های حاکم بر جامعه امروزمان، خدمت کردن، فرماندهی کردن و مدیریت کردن را بیاموزد؛ یعنی همراه با آموزش، این فرایند تربیت و حرکت به سمت تعالی معنوی و بصیرتی را هم داشته باشیم تا متخصص معنویت محور و با ایمان تربیت شود، آنگاه ارتش می‌تواند درمقابل هرگونه تهدیدی ایستادگی کند، هرگونه تجهیزاتی بسازد و هرکجا که لازم باشد بکارگیرد. لذا ما هر دو مولفه آموزش و تربیت را در کنار هم داریم.

وی با تاکید بر توجه به فناوری‌های جدید در آموزش ارتش، گفت: توجه به فناوری‌های جدید از مؤلفه‌های مورد تاکید ماست؛ چراکه درپی تغییرات سریعی که در محیط و فناوری داریم، محیط ما با عدم قطعیت مواجه می‌شود و ما باید خودمان را برای آینده‌ای که با عدم قطعیت مواجه است، آماده کنیم، لذا ما این موضوع را وارد آموزش، دانشگاهها و آموزشگاههای مان کرده ایم، تا نیروی انسانی ما با این عناوین جدید آشنا شوند، عناوینی چون فناوری‌های نوین و فناوری های شالوده شکن که خودشان تهدیدات در آینده را هم، متفاوت می‌کنند.

امیر دریادار سیاری تاکیدبر تجربه و کار عملیاتی را تفاوت آموزش‌های ارتش با آموزش‌های کشوری دانست و گفت: ما در ارتش، از همان ابتدا، بعد از هر مقطع تحصیلی، دانش آموخته را وارد کار عملیاتی می‌کنیم تا تجربه کند و سپس مجددا، برای فراگیری دوره‌های بعدی وارد آموزش می‌شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=90944