هشتمین دوره ثبت‌نام اینترنتی وام ازدواج ۱۴۰۲ فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در حالی از سوم تیرماه آغاز شده است که طبق اعلام این صندوق، تا انتهای سال بنا به نیاز بازنشستگان به این تسهیلات، به صورت مستمر ثبت نام قابل انجام است.

به گزارش گروه اقتصاد  آفتاب یزد دوره جدید ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با مبلغ ۳۵میلیون تومان با اقساط ۳۶ماهه و کارمزد سالانه ۴درصد تعیین شده است و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی/ وظیفه دریافت می‌کند، واریز خواهد شد.

مسعود خواست خدایی- سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در این باره اعلام کرد که بازه زمانی تاریخ عقد فرزند بازنشستگان از ۲۱مردادماه ۱۴۰۰ به بعد تعیین شده و بنابراین تنها افرادی امکان ثبت درخواست و دریافت این تسهیلات را خواهند داشت که تاریخ عقدشان در این بازه زمانی باشد.

وی این را هم گفت که متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری (قسمت تسهیلات مالی/وام ازدواج) نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری تصویر اصل مدارک تعیین شده در سامانه اقدام کنند.

ضوابط و شرایط دریافت وام بدین شرح است: 

ـ متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی به نشانی www.sabasrm.ir و www.cspf.ir در صورتی که بازه زمانی تاریخ عقد از ( ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ به بعد) باشد نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری اصل مدارک موردنیاز اقدام کنند.

ـ مبلغ وام ۳۵۰ میلیون ریال است و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی/ وظیفه دریافت می‌کند، واریز خواهد شد.

ـ پرداخت اقساط وام ۳۶ ماهه با کارمزد سالیانه ۴ درصد است.

ـ تاریخ عقد نامه در بازه زمانی از تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۴۰۰ به بعد باشد.

ـ ارائه تسهیلات صرفاً به ازدواج اولیه فرزند (عروس/داماد) بازنشستگان و فرزند وظیفه بگیر(همسر) تعلق می‌گیرد.

ـ در صورتی که پدر و مادر هر دو مشترک صندوق باشند، صرفاً یک فقره تسهیلات به فرزندان‌شان پرداخت می‌شود.

ـ در صورتی که پدر و مادر هر دو مشترک صندوق بوده و دارای دو فرزند متقاضی وام ازدواج باشند، هر فرزند از یک دفترکل امکان استفاده از تسهیلات دارد.

ـ بازنشستگان و موظفین(همسر) که در دوره‌های قبلی نسبت به اخذ تسهیلات مزبور اقدام ‌کرده‌اند، امکان ثبت‌نام و بهره‌مندی از تسهیلات جاری را برای سایر فرزندان خود نخواهند داشت.

ـ متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یک سال گذشته، مجاز به ثبت‌نام نیستند.

ـ متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده است، مجاز به ثبت‌نام نیستند.

ـ در صورتی که از یک دفترکل وظیفه بگیری بیش از یک همسر حقوق دریافت کند، فقط یکی از وراث وظیفه‌بگیر(همسر) و با رضایت وظیفه بگیر دیگر(همسر دیگر) می‌تواند از تسهیلات وام استفاده کند. لذا سایر ورثه (همسر دیگر) می بایست پس از ورود به لینک «سامانه تعهد وراث» و تکمیل آن، رضایت خود را از دریافت وام توسط متقاضی(همسر) اعلام کند.

ـ تنها در صورت تکمیل و تایید مشخصات در سامانه تعهد وراث، درخواست ثبت‌نام کننده در لیست متقاضیان وام قرار خواهد گرفت.

ـ «بازنشسته» متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود از حقوق وظیفه بگیری(همسر) نیز استفاده می‌کند، صرفا یک فقره تسهیلات و تنها از یکی از دفترکل‌ها (ترجیحاً از «دفتر کل بازنشستگی» خود) به فرزند ایشان پرداخت می‌شود.

ـ اسکن اصل مدارک (شناسنامه و کارت ملی بازنشسته – عروس و داماد)

ـ اسکن اصل صفحه اول شناسنامه و صفحه‌ای که مشخصات همسر وفرزندان قید شده باشد، الزامی است.

ـ اسکن اصل عقدنامه و صفحاتی که مشخصات زوجین (عروس وداماد) قید شده باشد الزامی است.

ـ ذکر شماره دفترکل، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه (بازنشسته/وظیفه بگیر همسر) الزامی است.

ـ حداقل حقوق خالص دریافتی در زمان ثبت نام مشمولین می بایست مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد.

ـ ثبت نام در سامانه، حقی را برای پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام‌های دریافتی، بهره‌مندی از سایر تسهیلات، میزان حقوق و راستی‌آزمایی مدارک ارسالی و اعمال شرایط پیش گفته شده مورد بررسی و اولویت‌بندی قرار گرفته و بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی در سامانه اعلام می‌شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=83232