رئیس بنیاد امید ایرانیان ابراز امیدواری کرد که با ایجاد زمینه مشارکت شهروندان ایران، فصل جدیدی از تاریخ سیاسی ایران را رقم بزنیم.

به گزارش گروه سیاسی افتاب یزد محمدرضا عارف در بخش‌هایی از یادداشتی که آن را در اینستاگرام خود با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر در ترکیه منتشر کرده، نوشته است: آن‌چه در  انتخابات اخیر  کشور دوست، برادر و همسایه با جمعیت  اکثریت مسلمان شاهدیم، نمونه‌ای توسعه یافته از دموکراسی و مشارکت در کشوری غیرغربی است که بیش از هر چیز نشان دهنده آن است که از طرفی می‌توان به سنت‌ها و ارزش‌های دینی پایبند بود و از سویی می‌توان دستاوردهای بشر در عرصه‌های مدرنیته و مدرنیزاسیون را پذیرفت.

وی در همین زمینه با یادآوری این که « ما ایرانیان بسی پیش‌تر از ترکیه در عرصه‌های نظر و عمل، فکر  نو و مشروطیت را پذیرفته بودیم و دو رخداد بزرگ  نهضت مشروطیت و انقلاب ۵۷ را برای تحقق  حق حاکمیت ملی  و شهروندی مدرن را پشت سر نهاده‌ایم» می‌افزاید: امروز دموکراسی در ترکیه به چنان درجه‌ای رسیده است که احزاب  مختلف به طور آزاد برنامه‌های خود را برای اتخاذ رأی مردم در عرصه ی عمومی مطرح می‌کنند و انتخاب آزاد  مردمان آزاد و برابر کشورشان را با احترام می‌پذیرند.

وی در بخش دیگری از یادداشت کوتاه خود نوشته است: ما نیز  می‌توانیم با ایجاد زمینه ی مشارکت شهروندان  ایران، فصل جدیدی از تاریخ سیاسی کشورمان را رقم بزنیم، کما این‌که احزاب مختلف ترکیه، بالاخص احزاب مسلمان آن کشور از بدو شکل‌گیری از آموزه‌های متفکران کشورمان درس‌های زیادی گرفته‌اند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با تاکید بر این که «اقتدار  ناشی از رأی مردم و مشارکت  حداکثری، متضمن  منافع و مصالح ایران عزیز است» خاطرنشان کرده است: اگر به دنبال مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود هستیم باید در اتاق فکر حاکمیت نگاه نخبگی دست برتر را داشته باشند. باشد که در شکل‌دهی به فصل جدیدی از مناسبات بین مردم و حاکمیت و غلبه بر نقشه‌های شوم بدخواهان ایران عزیز، شاهد تصمیماتی بزرگ در عرصه سیاست کشور باشیم.

https://aftabyazdonline.ir/?p=80669