بازار فرابورس فردا میزبان سهام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر خواهد بود؛ این عرضه اولیه به صورت ترکیبی صورت می‌گیرد.

به گزارش گروه اقتصادی آ فتاب یزد فردا، پنجم تیرماه مجموعا ۱۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم معادل ۱۲ درصد از سهام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر با نماد کتوسعه، طی دو مرحله و به صورت ترکیبی عرضه اولیه خواهد شد.

 در مرحله اول، ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم معادل چهار درصد از سهام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) عرضه شده و کشف قیمت انجام می‌شود.

در مرحله دوم، ۸۵ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم معادل هشت درصد از سهام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر به قیمت ثابت کشف شده در مرحله اول، به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.

بر این اساس، هر کد حقیقی یا حقوقی می‌تواند حداکر ۲۱۰ سهم در قیمت ثابت کشف شده توسط صندوق‌ها خریداری کند.

قیمت عرضه به عموم سرمایه‌گذاران و زمان ثبت سفارش توسط ناظر بازار در روز عرضه اعلام می‌شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=83058