وزیر نیرو گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در صدر جدول سرعت تأمین آب قرار دارد که این ناشی از اثربخشی طرح‌های تامین آبی است که در طول سال‌ها و به ویژه ماه‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش گروه اقتصادی آفتاب یزد  علی‌اکبر محرابیان در نخستین اجلاسیه مردمی سازی با اشاره به طرح جهاد آبرسانی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: چند آمار را به نقل از بانک جهانی می گویم؛ البته بانک جهانی برای ما مرجع نیست ولی چون می خواهم متوسط جهانی و منطقه را بگویم، مجبورم به آمار بانک جهانی استناد کنم؛ بر این اساس طبق آخرین گزارش بانک جهانی میزان دسترسی به آب شرب شهری در ایران ۹۹.۸ درصد، در جهان ۸۵.۷ درصد و در منطقه غرب آسیا ۸۳.۲ درصد است. در خصوص آب روستایی متوسط کشور ما ۸۲ درصد، متوسط جهانی ۵۹ درصد و متوسط غرب آسیا ۶۹ درصد است.

وزیر نیرو ادامه داد: یک شاخص دیگر به اسم سرعت تأمین آب است که در گزارش بانک جهانی، جمهوری اسلامی ایران در صدر جدول قرار دارد که حاکی از اثربخشی طرح هایی است که در طول سالها و به ویژه ماه‌های اخیر به بهره برداری رسیده است.

وی بیان کرد: در دولت مردمی پیش بینی شد تا آبرسانی روستایی در صدر کارها قرار گیرد و اگرچه حدود ۸۲ درصد جمعیت روستایی ما از آب سالم برخوردارند اما از نظر تعداد روستاها با وضعیت مطلوب فاصله داریم بنابراین یک برنامه ۱۰ هزار روستایی از ابتدای دولت با عنوان جهاد آبرسانی طراحی شده است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=86049