طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش؛ «مهدی نیکفر» به عنوان «مدیرکل رفاه و پشتیبانی» منصوب شد.

به گزارش گروه اجتماعی آفتاب یزد  در متن حکم رضامراد صحرایی آمده است: نظر به مراتب تعهد شایستگی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بر اساس پیشنهاد معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیرکل رفاه و پشتیبانی» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پیشگاه خداوند متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست‌های رئیس جمهور محترم، با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در جهت تحقق سند تحول بنیادین و توجه ویژه به موارد زیر موفق و مؤید باشید:

تدوین و اجرای نظام جامع رفاهی فرهنگیان

تدوین برنامه عملیاتی تأمین مسکن فرهنگیان با استفاده از ظرفیت طرح ملی مسکن و توان داخلی وزارتخانه

تدوین اجرای برنامه عملیاتی سفرهای فرهنگیان

ایجاد شبکه خرید مجازی با استفاده از ظرفیت زیست بوم جدید و شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان

نظارت بر فرآیند اجرایی امور پشتیبانی، رفاهی، بیمه و درمان فرهنگیان

سامان‌دهی و ارتقای کیفیت مراکز آموزشی، رفاهی و درمانی فرهنگیان و ایجاد شبکه‌ای مراکز برای تسهیل و عدالت در بهره‌برداری فرهنگیان از مراکز یاد شده

رعایت قوانین و مقررات در برگزاری معاملات به منظور رعایت صلاح و صرفه دولت

ارتقای بیمه و درمان فرهنگیان با استفاده از فعال سازی و یکپارچه سازی مراکز درمانی کشور و سایر وظایف محوله عند اللزوم.

توفیق روز افزون جناب‌عالی را در انجام وظایف محول از خداوند متعال مسألت دارم.

https://aftabyazdonline.ir/?p=93482