سخنگوی فضایی وزارت دفاع گفت: پرتابگر سیمرغ در آینده نزدیک تثبیت خواهد شد و پرتاب‌های متعدد خواهد داشت.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد سیداحمد حسینی مونس مهمان امروز  – چهارشنبه  – برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما به تشریح پیشرفت‌ها و دستاوردهای وزارت دفاع در حوزه فضایی پرداخت و افزود: ماهواره‌بر «سریر» قدم اول برای رسیدن به مدار ژئو است و طراحی سریر تمام شده و مراحل ساخت زیرسامانه‌های آن شروع شده است.

وی با بیان این‌که «پرتابگر سیمرغ در آینده نزدیک تثبیت خواهد شد و پرتاب‌های متعدد خواهد داشت»، گفت: ماهواره‌بر «سریر» قدم اول برای رسیدن به مدار ژئو است و طراحی سریر تمام شده و مراحل ساخت زیرسامانه‌های آن شروع شده است.

وی درباره پرتاب موفق کپسول زیستی کاووس طی سخنانی اظهار داشت: نهادها و دستگاه‌های متعددی در حوزه فناوری فضایی فعال هستند که ذیل شورای عالی فضایی فعالیت می‌کنند.

سخنگوی فضایی وزارت دفاع افزود: وزارت دفاع یکی از نهادهایی است که نقش اساسی و پر اثری در حوزه فضایی دارد و تمامی بخش‌های چرخه فناوری فضایی در وزارت دفاع شکل گرفته است. در ۱۵ سال گذشته پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و وزارت دفاع در تعامل با سازمان فضایی و شورای عالی فضایی در حال ایفا کردن نقش خود است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=90888