کرمانشاه معاون اجرایی رئیس جمهور به منظور بازدید از چندین پروژه مهم عمرانی استان کرمانشاه، وارد این استان شد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور، امروز (۲ آذر) در سفر به استان کرمانشاه قرار است از چندین پروژه مهم بازدید کند.

منصوری قرار است در سفر یک‌روزه خود از پروژه‌های راه آهن، بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی و قطار شهری کرمانشاه بازدید کند.

جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور از جمله برنامه‌های این سفر یک روزه است.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین در این سفر به شهرستان سنقر و کلیایی رفته و از پروژه های این شهرستان هم بازدید خواهد کرد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=89740