محمدعلی توحیدی خانیکی متهم ردیف دهم دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) و از کادرهای مهم گروهک تروریستی منافقین در کشور فرانسه است.

به گزارش گروه اجتماعی آفتاب یزد محمدعلی توحیدی خانیکی در سال ۱۳۴۷ توسط پسر عمویش هادی خانیکی جذب و هوادار منافقین شده و همسرش به نام قدسی خرازیان نیز از اعضای گروهک و متواری به فرانسه بوده که در سال ۱۳۶۶ طلاق تشکیلاتی می‌گیرند.

محمد علی توحیدی از کادرهای مهم گروهک تروریستی منافقین در کشور فرانسه و مسئول سیمای به اصطلاح آزادی می‌باشد.

دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از مسئول بخش به اصطلاح نظامی گروهک و عضو دفتر مسعود رجوی در سال ۱۳۵۷، عضو بخش روابط خارجی تشکیلات در سال ۱۳۵۹، مسئول نشریه‌ی به اصطلاح مجاهد در سال ۱۳۶۵، شرکت در عملیات تروریستی نظامی فروغ جاویدان، عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت و مسئول برخورد با عناصر مسئله دار گروهک در سال۱۳۷۳.

نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره ۲۰۰۲-۵۸۱/۶-A است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=91805