وزیر امور خارجه گفت:همسایگان ایران از ظرفیت‌ اقتصادی، تجاری و سیاسی پراهمیتی بهره‌مند هستند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد  حسین امیر عبداللهیان بعد از سفر به قطر در صفحه توییتر خود در مورد اهداف این سفر نوشت: “استمرار توسعه‌ی همه‌جانبه روابط با همسایگان یکی از محورهای بنیادی در دکترین سیاست خارجی متوازن دولت است.
همسایگان ایران از ظرفیت‌ اقتصادی، تجاری و سیاسی پراهمیتی بهره‌مند هستند.

در راستای بسط بیشتر روابط و پیگیری مصوبات سفرهای دوجانبه قبلی مقامات عالی، امروز عازم  قطر و عمان شدم. ”

https://aftabyazdonline.ir/?p=82677