وبسایت ریاست جمهوری که ساعتی قبل از دسترس کاربران خارج شده بود فعالیت خود را از سر گرفت.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد سایت اینترنتی ریاست جمهوری به آدرس www.president.ir که از دسترس خارج شد و قابل مشاهده و استفاده نبود، با رفع اختلال،  مجددا در دسترس کاربران قرار گرفت.

https://aftabyazdonline.ir/?p=81695