پارلمان الجزایر دخالت پارلمان اروپا در امور داخلی این کشور را محکوم کرد و خواستار کنار گذاشتن سیاست یک بام و دو هوا از سوی این نهاد شد.

به گزارش گروه بین الملل آفتاب یزد روزنامه رای الیوم نوشت، پس از آن که پارلمان اروپا بیانیه ای صادر کرد و در آن مدعی شد حق آزادی بیان در الجزایر جرم تلقی می شود و فعالیت خبرنگاران خارجی در این کشور محدود است، پارلمان الجزایر واکنش نشان داد.

پارلمان الجزایر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد و ریاست آن، بیانیه سرشار از سفسطه شرم آور و مغایر قوانین بین المللی پارلمان اروپا درباره حق آزادی بیان را در الجزایر رد می کند. این بیانیه مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل محسوب می شود.

در این بیانیه آمده است، پارلمان اروپا به نهادی تبدیل شده است که عادت کرده است سیاست تعالی و استکبار را دنبال کند؛ این نهاد از یک طرف خواستار اعمال حقوق بشر در برخی کشورهاست و در عین حال همین حقوق بشر را در برخی کشورهای دیگر مورد حمله قرار می دهد، خواستار آزادی است اما به استبداد کمک می کند، خواستار حاکمیت قانون است اما با تکیه بر اشتباهات قانونی، سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی خود را با استثمار غنی می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است، از این رو پارلمان الجزایر از اتحادیه اروپا می خواهد سیاست یک بام و دو هوا را کنار بگذارد، حسادت نکند و نسبت به کشورهایی که از سیاست های آن پیروی نمی کنند، کینه ورزی نکند و به دنبال اعتبار بیشتری باشد و این تعصبی که در مورد حقوق بشر الجزایر نشان می دهد در مورد حقوق نقض شده ملت فلسطین نشان دهد که متعرض همه نوع سرکوب و تجاوز شده اند.

https://aftabyazdonline.ir/?p=80501