سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به ابراز نگرانی آمریکا درباره امضای قرارداد ریلی رشت - آستارا واکنش نشان داد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی نوشت:

امضای قرارداد ریلی ‎رشت – آستارا با اِشراف رؤسای جمهور ‎ایران و ‎روسیه و افتتاح طرح های مشترک مرزی با حضور رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر ‎پاکستان، در تداوم راهبرد همسایه محور ایران مبتنی بر همکاری برای امنیت، توسعه و رفاه مشترک است و ابراز نگرانی آمریکا در این خصوص ناروا و مردود است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=80859