گزارش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اجرای تکالیف قانونی توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و ارائه شد.

به گزارش  کروه اقتصاد آفتاب یزد  به دنبال رونمایی از گزارشات خاص(موضوعی- تحلیلی) دیوان محاسبات کشور در چهارمین نشست مجمع معاونین اداری و مالی دستگاه های اجرایی، گزارش عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی به صندوق های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اجرای تکالیف قانونی توسط دیوان محاسبات کشور تهیه شد و در اختیار تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار گرفت.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات، این گزارش ها در راستای اقدامات پیشگیرانه و به منظور ارتقای شفافیت و انضباط مالی در دوره تحولی دیوان محاسبات توسط حوزه های فنی و حسابرسی این نهاد نظارتی تهیه شده است.

https://aftabyazdonline.ir/?p=93288