سخنگوی ستاد انتخابات کشور مسعود پزشکیان را نهمین رئیس‌جمهور کشور اعلام کرد.

محسن اسلامی سخنگوی ستاد از نهایی شدن شمارش آرا و پیروزی مسعود پزشکیان خبر داد.

سعید جلیلی از ۳۰۵۳۰۱۵۷ کل آرای شمارش شده، ۱۳.۵۳۸.۱۷۹ رأی را به خود اختصاص داد و مسعود پزشکیان ۱۶.۳۸۴.۴۰۳ رأی را به خود اختصاص داد.

مچنین میزان مشارکت به مقدار تعرفه برابر با ۳۰۵۷۳۹۳۱ رای است که در صد مشارکت ۴۹.۸ درصد است.

اعلام مرحله هفتم دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری

ساعت ۵:۳۵/ محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات تازه‌ترین آمار شمارش آرا از کل آرای شمارش‌ شده ۲۳,۶۴۶,۱۳۸ رأی را به این شرح اعلام کرد:

مسعود پزشکیان: ۱۲.۷۰۴.۹۱۰ رأی

سعید جلیلی: ۱۰.۴۷۴.۲۳۸ رأی

را به خود اختصاص دادند.

 

انتشار ششمین آمار تجمیعی وزارت کشور

ساعت ۵:۰۶/ محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: از مجموع ۴۲۴۳۲ شعبه از ۴۴۰ شهرستان، ۲۰۶۱۱۹۷۱ رای شمارش شد و

مسعود پزشکیان ۱۱۱۲۰۹۲۴ رأی

و سعید جلیلی ۹۰۹۷۹۹۳رأی

را به دست آوردند.

انتشار پنجمین آمار تجمیعی وزارت کشور

ساعت ۴:۳۶/ محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره آمار جدید شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری گفت: از مجموع ۳۵۲۲۳ شعبه تجمیع‌شده از ۴۰۲ شهرستان، ۱۶۵۴۶۶۶۰ رأی شمارش شد.

مسعود پزشکیان ۸۶۹۴۷۴۳ رأی

و سعید جلیلی ۷۵۳۵۵۵۵۷ رأی

را به دست آوردند.

اعلام چهارمین مرحله شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری

ساعت ۴:۱۱/ محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره آمار جدید شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری گفت: از مجموع ۲۹ هزار و ۱۷۵ شعبه شمارش و تجمیع آرا، ۳۵۷ شهرستان و مجموع ۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار ۲۸۰ رای؛

مسعود پزشکیان: ۶ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۹۵۵ رأی

سعید جلیلی: ۶ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۹۹ رأی

را به دست آوردند.

انتشار سومین آمار تجمیعی وزارت کشور

ساعت ۳:۳۷/ سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره آمار جدید شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری گفت: در سومین مرحله اعلام شمارش آرا نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از مجموع ۲۱۷۹۰ شعبه شامل ۲۹۸ شهرستان آرای ماخوذه ۹۶۹۹۸۴۳ رأی بود.

مسعود پزشکیان  ۴۹۹۶۳۶۴ رأی

و سعید جلیلی ۴۵۲۶۹۶۰ رأی

را به دست آوردند.

اعلام دومین مرحله نتایج رسمی

ساعت ۳:۰۷/ محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: از مجموع ۱۳۲۷۷ شعبه اخذ رای شامل ۲۰۲ شهرستان کل آرای مأخوذه ۵۸۱۹۹۱۱ رأی بوده است که

مسعود پزشکیان ۲۹۰۴۲۲۷ رأی

و سعید جلیلی ۲۸۱۵۵۶۶ رأی

به دست آوردند.

اعلام اولین نتایج رسمی

ساعت ۲:۳۰/ از مجموع ۶۱۸۹ شعبه و ۱۱۳ شهرستان و ۲۵۴۷۳۸۱ کل آرا ماخوذه نتایج زیر به دست آمده است:

مسعود پزشکیان  ۱۲۶۳۸۷۴ رأی و سعید جلیلی ۱۲۴۴۶۴۰ راٰی را به دست آوردند.

https://aftabyazdonline.ir/?p=95439